Forside
Forord
Indledning
Dokumentation
Eksempler
Eksamen
Det eksperimentelle arbejde
Eksempler
Elevplan
Eksempler
Evaluering
Eksempler
Indhold
Eksempler
Links
Progression
Sikkerhed
Tilrettelæggelse af undervisningen
Kolofon
Indholdsfortegnelse
Undervisningsministeriets håndbogsserie
 
Resumé
 
 
 
Publikationen indeholder råd og vink til gennemførelse af undervisningen i grundfagene naturfag, fysik og kemi i erhvervsuddannelserne. Her er inspiration, overvejelser og gode råd om planlægning, beskrivelse og gennemførelse af undervisning og eksamen. Her er også forskellige typeeksempler på undervisningsforløb og opgaver, som afspejler variationsbredden af lærernes muligheder inden for disse grundfag.

Der er eksempler på, hvordan man kan arbejde med evaluering, eksempler på eksperimenter og elevernes dokumentation af det naturfaglige arbejde, herunder eksempler på elevudarbejdet materiale.

Endelig gives der eksempler på, hvordan fagene, uden at miste deres egen faglighed, kan indgå i sammenhæng med undervisningen i de øvrige fag i uddannelserne.