[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser

[Billede: Publikationens forside.] I april 1999 vedtog Folketinget med tilslutning fra samtlige partier undervisningsminister Margrethe Vestagers forslag til folketingsbeslutning om et udviklingsprogram for fremtidens ungdomsuddannelser. Udviklingsprogrammet skal skabe større sammenhæng og rummelighed i uddannelsessystemet og øge de faglige og personlige udfordringer for alle unge gennem fornyelse af struktur og indhold samt arbejds- og evalueringsformer i de enkelte ungdomsuddannelser. Udviklingsprogrammet skal ses i sammenhæng med Folketingets samtidige vedtagelse af en ny lov om erhvervsuddannelserne med ikrafttræden januar 2001 og vedrører derfor især de gymnasiale ungdomsuddannelser.

Programmet skal lægge særlig vægt på:

  • udvikling inden for de enkelte uddannelser og uddannelsesområder
  • større fleksibilitet mellem uddannelserne og uddannelsesområderne
  • udvikling af aktiviteter og ordninger, der kan fremme de unges overgang mellem folkesole og ungdomsuddannelse
  • initiativer, der kan øge tilgangen til og gennemførelsen af de videregående uddannelser

Med udgangspunkt i de enkelte ungdomsuddannelsers nuværende identitet skal der skabes en sammenhængende udvikling af ungdomsuddannelserne. Dette hæfte indeholder den konkretisering af ovennævnte principper, som Undervisningsministeriet har udarbejdet i dialog med interessenterne på ungdomsuddannelsesområdet.

Hæftet indeholder en redegørelse for hver af de gymnasiale uddannelsers identitet og særlige profil. Disse profiler danner afsæt for en beskrivelse af de mål og indsatsområder, der er behov for inden for de gymnasiale uddannelser.

INDHOLD

Forord
1. Indledning
2. Procedurer og tidsfrister
3. De gymnasiale uddannelser: Profil og indsatsområder
4. Udviklingsprogrammets indstatsområder
5. Uddannelsernes særlige identitet og profiler
6. Erhvervsuddannelserne: Reform og udviklingsprogram
7. Fleksibilitet og merit
8. Bilag

Kolofon
Hele publikationen uden grafik

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1999
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE