[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

 

 

 

INDHOLD

Forord

1. Indledning

2. Procedurer og tidsfrister

3. De gymnasiale uddannelser: Profil og indsatsområder
3.1 Kort profilkarakteristik
3.2 Studieforberedende uddannelse og studiekompetence
3.3 Almene og almendannende uddannelser

4. Udviklingsprogrammets indsatsområder
4.1 Indsatsområder for det almene gymnasium
4.2 Indsatsområder for de erhvervsgymnasiale uddannelser
4.3 Indsatsområder fælles for uddannelserne

5. Uddannelsernes særlige identitet og profiler
5.1 Det almene gymnasium
5.2 De erhvervsgymnasiale uddannelser

6. Erhvervsuddannelserne: Reform og udviklingsprogram
6.1 Ny, enkel og fleksibel struktur
6.2 Uddannelsesplan og uddannelsesbog

7. Fleksibilitet og merit
7.1 Merit
7.2 Påbygning og dobbeltkompetence

8. Bilag
Bilag 1. Forskellige meritformer
Bilag 2: Udviklingsprogrammets referencegruppe og følgegrupper mv.
Bilag 3: Folketingsbeslutningen af 29. april 1999 om et udviklingsprogram for fremtidens ungdomsuddannelser


Forsiden | Næste kapitel