[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

Kolofon


Titel: Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser
Udgiver: 463 Undervisningsministeriet
Institution: Uddannelsesstyrelsen
Copyright: 463 Undervisningsministeriet
Serie: Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 23 - 1999
Noter: Publikationen indgår under temaet "Uddannelsesstyrelsens generelle/tværgående udmeldinger"
Emneord: ungdomsuddannelse,udvikling,gymnasium,hf
Resumé: I april 1999 vedtog Folketinget med tilslutning fra samtlige partier undervisningsminister Margrethe Vestagers forslag til folketingsbeslutning om et udviklingsprogram for fremtidens ungdomsuddannelser. Udviklingsprogrammet skal skabe større sammenhæng og rummelighed i uddannelsessystemet og øge de faglige og personlige udfordringer for alle unge gennem fornyelse af struktur og indhold samt arbejds- og evalueringsformer i de enkelte ungdomsuddannelser. Udviklingsprogrammet skal ses i sammenhæng med Folketingets samtidige vedtagelse af en ny lov om erhvervsuddannelserne med ikrafttræden januar 2001 og vedrører derfor især de gymnasiale ungdomsuddannelser. Programmet skal lægge særlig vægt på: udvikling inden for de enkelte uddannelser og uddannelsesområder større fleksibilitet mellem uddannelserne og uddannelsesområderne udvikling af aktiviteter og ordninger, der kan fremme de unges overgang mellem folkesole og ungdomsuddannelse initiativer, der kan øge tilgangen til og gennemførelsen af de videregående uddannelser Med udgangspunkt i de enkelte ungdomsuddannelsers nuværende identitet skal der skabes en sammenhængende udvikling af ungdomsuddannelserne. Dette hæfte indeholder den konkretisering af ovennævnte principper, som Undervisningsministeriet har udarbejdet i dialog med interessenterne på ungdomsuddannelsesområdet. Hæftet indeholder en redegørelse for hver af de gymnasiale uddannelsers identitet og særlige profil. Disse profiler danner afsæt for en beskrivelse af de mål og indsatsområder, der er behov for inden for de gymnasiale uddannelser.
Sprog: Dansk
URL: http://www.uvm.dk/pub/1999/ungdom
Den elektroniske udgaves ISBN: ISBN 87-603-1548-2
Den elektroniske udgaves ISSN: ISSN 1399-7386
Pris for den elektroniske udgave: 0 DKK
Version: 1.0
Versionsdato: 30/11 1999
Publikationsstandard nummer: 1.0
Formater: html;jpg; gif
Den trykte udgaves ISBN: ISBN 87-603-1546-6
Den trykte udgaves ISSN: ISSN 1399-2279
Pris for den trykte udgave: 70 Kr. inkl. moms
Bestillingsnummer: UVM 6-261

Inventarliste:
7.htm, 2.htm, 3.htm, 4.htm, 5.htm, 6.htm, 1.htm, hel.htm, index.html, kolofon.htm, 9.htm, 10.htm, 8.htm, index.html, forside.gif , /images/uvmlogo.gif, /images/graa.gifForsiden