[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

Teori og praksis i den pædagogiske grunduddannelse

[Billede: publikationens forside] Den pædagogiske grunduddannelse (pgu) skal være attraktiv for både elever og arbejdspladser. Uddannelsen er tilrettelage som en vekseluddannelse, der skifter mellem skole- og praktikophold. Elevernes udbytte af undervisningen afhænger af et godt samarbejde og samspil mellem de to dele af uddannelsen.

Skolerne og de enkelte praktiksteder har hver for sig ansvaret for gennemførelsen af uddannelsen, og for at der sikres eleverne en tæt sammenhæng mellem skoleundervisningen og praktikuddannelsen.

Dette temahæfte indeholder inspiration til udvikling og forbedring af samspillet mellem teori og praksis i pgu. Her er både mere teoretiske overvejelser og en praktisk del med konkrete forslag til opgaver mv., der kan bruges direkte - på skolen og på praktikstederne.

INDHOLD

Forord
Indledning
Beskrivelse af projektet
Teori og praksis, -sammenhæng mellem skole- og praktikperioder
Sammenhæng mellem undervisning og læring
Beskrivelse af elevgruppen
Værktøj i samspillet mellem skoleuddannelse og praktikuddannelse
Evaluering og kvalitetsovervejelser
Forberedelse og gennemførelse af interview
Resultatopgørelse og udpegning af nye indsatsområder på baggrund af interview
Bilag
Litteratur

Kolofon
Hele publikationen uden grafik

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1999
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE