[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

Samarbejde mellem folkeskole og musikskole

- kan være...

[Billede: Publikationens forside] Resumé: Stort set alle kommuner har oprettet musikskoler, som parallelt med folkeskolen yder et stærkt bidrag til den musikalske opdragelse af børn og unge. For at stimulere det lokale samarbejde mellem folkeskolen og musikskolen, så de gensidigt styrker hinanden, har Undervisningsministeriet i samarbejde med Statens Musikråd udarbejdet dette temahæfte.Hæftet forsøger at indkredse samarbejdsmulighederne, fx lokalerne, lærerkræfterne, undervisningens indhold og efteruddannelse - og giver nogle skitser til, hvordan det kan konkretiseres.

INDHOLD

Forord
Indledning
... at etablere en fast kontakt
... at deles om lokaler
... at anvende hinandens lærere
... at koordinere undervisningen
... at skabe fælles fora for debat og udvikling
... at samarbejde om efteruddannelse
... sådan i praksis
Det siger "loven"!

Kolofon
Hele publikationen uden grafik

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1999
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE