[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

Erhvervsuddannelse.
Hvordan lærer man i praktik?

[Billede: Publikationens forside] Vekseluddannelsesprincippet er en af grundstenene i danske erhvervsuddannelser. Princippet indebærer, at eleverne gennem deres uddannelsestid veksler mellem skole og virksomhedsophold (praktik).

Mange forsøgs- og udviklingsarbejder har drejet sig om forhold i skoleundervisningen, nye principper, former og metoder for undervisning og evaluering, undervisningens indhold osv.

I dette temahæfte - som præsenterer resultaterne af et forprojekt for en meget bredere undersøgelse - går forfatterne tæt på læringsprocesserne i erhvervsuddannelsernes praktik i virksomhederne og samspillet mellem skole og virksomhed

Elever på et kontor, et værft og et bageri, en svend og en mester er interviewet og iagttaget under det daglige arbejde. Temaer for interviewene er praksisfællesskab, læring som faglig identitetsudvikling læringsformer og evaluering.

Selvom Danmark har en tusindårig tradition for mesterlære er denne undersøgelse den første af sin art herhjemme.

INDHOLD

Forord
1. Forprojekt: Læring i moderne dansk vekseluddannelse
2. Læring i praksis - en teoretisk tilgang
3. Interview om læring
4. Perspektiver på læring i vekseluddanelse
5. Ordliste
6. Litteratur
7. Tak til...
8. Bilag

Kolofon
Hele publikationen uden grafik

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1999
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE