[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

 

 

 

Forord

Vekseluddannelsesprincippet er en af grundstenene i de danske erhvervsuddannelser.

I lov og bekendtgørelser beskrives henholdsvis skolernes og praktikvirksomhedernes forpligtelser i forbindelse med elevernes undervisning og uddannelse.

Mange forsøgs- og udviklingsarbejder har drejet sig om forhold i skoleundervisningen, nye principper, former og metoder for undervisning og evaluering, undervisningens indhold og organisering osv. Kun få har beskæftiget sig pædagogisk/teoretisk med den læring, der sker i virksomheden.

I et forprojekt, Læring i moderne dansk vekseluddannelse har forfatterne til dette temahæfte, Cand. psych. Ph.d. Adjunkt Klaus Nielsen, Ålborg Universitet og Dr. philos. Professor Steinar Kvale, Aarhus Universitet undersøgt læreprocesserne i erhvervsuddannelsernes praktik i virksomhederne. Elever på et kontor, et værft og et bageri, en svend og en mester er dels interviewet, dels iagttaget under udførelsen af deres job i praksisfællesskabet på virksomheden.

Undersøgelsesgrundlaget i forbindelse med udarbejdelsen af dette temahæfte omfatter kun ganske få uddannelser, virksomheder, mestre, svende og elever. Formålet med undersøgelsen har således ikke været at sikre repræsentativitet i statistisk forstand, men via den kvalitative metode at udarbejde et materiale, der kan inspirere erhvervsuddannelsernes interessenter i initiativer fx til udvikling af samspillet mellem skole og praktik.

Som led i et erhvervspædagogisk forskningsprogram igangsættes efterfølgende en bredere og mere omfattende undersøgelse på basis af de indholdsmæssige og metodiske erfaringer fra dette forprojekt.

Undervisningsministeriet har finansieret udarbejdelsen og udgivelsen af dette temahæfte.

Afslutningsvis skal bemærkes, at meninger og synspunkter i hæftet naturligvis står for forfatternes egen regning.

Finn Togo
Undervisningsministeriet
Uddannelsesstyrelsen
Området for erhvervsfaglige uddannelser
September 1999


Forsiden | Forrige kapitel | Næste kapitel