[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

 

 

 

INDHOLD

Forord

1. Forprojekt: Læring i moderne dansk vekseluddannelse
Undersøgelsens baggrund
Forprojektets opbygning

2. Læring i praksis - en teoretisk tilgang
Interesse for læring
Læring i et praksisfællesskab
Læring som faglig identitetsudvikling
Læreprocesser uden formel undervisning
Evaluering gennem praksis

3. Interview om læring
De fire dimensioner
Læring i et praksisfællesskab
Guidet deltagelse
Læring som faglig identitetsudvikling
Læring uden formel undervisning
Imitation og gentagelse
Læreprocessen som skabende
Læring gennem feedback og evaluering
Samspil mellem praktik og skoleophold
Opsamling

4. Perspektiver på læring i vekseluddannelse

5. Ordliste

6. Litteratur

7. Tak til…

8. Bilag
Bilag 1: Undersøgelsens metode
Bilag 2: Interviewguide


Forsiden | Næste kapitel