[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

 

 

 

6. Litteratur

Litteraturlisten indeholder en bred vifte af central litteratur, der beskæftiger sig med læring i praksis, og som er anvendt i dette hæfte. Den del af litteraturen, der giver en let tilgængelig oversigt over væsentlige temaer, er indrammet.

Advanced Learners Dictionary (1993). Oxford University Press

Akre, V. og Ludvigsen, S. (1999) At lære medicinsk praksis. I Nielsen og Kvale (red.), Mesterlære - Læring som social praksis. Hans Reitzels Forlag.

Bourdieu, P. (1990). The Logic of Practice. Stanford: Stanford University Press.

Christensen, F. (1995). Hånden, ånden og den faglige stolthed. Uddannelse, april, 1995.

Dreier, O. (1999). Læring som ændring af personlig deltagelse i sociale kontekster. I Nielsen og Kvale (red.), Mesterlære - Læring som social praksis. Hans Reitzels Forlag.

Dreyfus, H. & Dreyfus, S. (1999). Mesterlære og eksperters læring. I Nielsen og Kvale (red.), Mesterlære - Læring som social praksis. Hans Reitzels Forlag.

Elmholdt, C. (1999) Reproduktiv, rekonstruktiv og innovativ læring. Seminaropgave. Aarhus Universitet. Psykologisk Institut.

Elmholdt, C. og Winsløw, J. H. (1999). Fra lærling til smed. I Nielsen og Kvale (red.), Mesterlære - Læring som social praksis. Hans Reitzels Forlag.

Greenfield, P. (1984). A theory of the teacher in the learning activities of everyday learning. In Rogoff, B. & Lave, J.(eds.): Everyday Cognition. Harvard University Press, Cambridge, Mass.

Jespersen, E. (1999). Idrættens kropslige mesterlære. I Nielsen og Kvale (red.), Mesterlære - Læring som social praksis. Hans Reitzels Forlag.

Kvale, S. (1973). Evalueringens funksjon i høyere utdanning. I Handal et al (red.), Universitetsundervisning. København: Akademisk Forlag.

Kvale, S. (1979) De motsigelsesfylte karakterene. Uddannelse - Undervisningsministeriets tidsskrift, nr. 8, 495-507

Kvale, S. (1993). En pædagogisk rehabilitering af mesterlæren? Dansk Pædagogisk Tidsskrift, 41(1), 9-18.

Kvale, S. (1997). InterView. København: Hans Reitzels Forlag.

Kvale, S. og Nielsen, K. (1999) Landskab for læring. I Nielsen og Kvale (red.), Mesterlære - Læring som social praksis. Hans Reitzels Forlag.

Lave, J. (1988). Cognition in Practice: Mind, mathematics, and culture in everyday life. Cambridge: Cambridge University Press.

Lave, J. (1999). Læring, mesterlære og social praksis. I Nielsen og Kvale (red.), Mesterlære - Læring som social praksis. Hans Reitzels Forlag.

Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated learning: Situated peripheral participation. Cambridge: Cambridge University Press..

Merleau-Ponty, M. (1962). Phenomenology of Perception. London: Routledge & Kegan Paul.

Nielsen, K. (1999, under udgivelse). Musical Apprenticeship: Learning at the Academy of Music as Socially Situated. Skriftserien, Psykologisk Institut, Århus Universitet.

Nielsen, K. (1998). Viden og læring i et situeret perspektiv. Dansk Pædagogisk Tidsskrift, 2, 26-34.

Nielsen, K. (1999). Musikalsk mesterlære. I Nielsen og Kvale (red.), Mesterlære - Læring som social praksis. Hans Reitzels Forlag.

Nielsen, K. og Kvale, S. (red.)(1999) Mesterlære - Læring som social praksis. Hans Reitzels Forlag.

Polkinghorne, D. (1992). Postmodern epistemology of practice. I: S. Kvale (Ed.). Psychology and Postmodernism. London: Sage.

Rogoff, B. (1990). Apprenticeship in Thinking: Cognitive Development in Social Context. New York: Oxford University Press.

Schön, D.A. (1983). The Reflective Practitioner. How Professionals Think in Action. New York: Basic Books.

Schön, D.A. (1987). Educating the Reflective Practitioner - Toward a New Design for Teaching and Learning in the Professions. London: Jossey Bass.

Wackerhausen, S. (1999) Det skolastiske læringsparadigme og mesterlære. I Nielsen og Kvale (red.), Mesterlære - Læring som social praksis. Hans Reitzels Forlag.

Vygotsky, L. S. (1982). Om barnets psykiske udvikling. En artikelsamling. Nyt Nordisk Forlag.

Østerlund, C. (1996). Learning Across Contexts: A Field Study of Salespeople's Learning at Work. Skriftserie for Psykologisk Institut. Vol. 21(1), Århus Universitet.


Forsiden | Forrige kapitel | Næste kapitel