[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

 

 

 

7. Tak til...

Dette projekt er resultatet af en række personers støtte, velvilje og indsats. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke Uddannelsesstyrelsen i Undervisningsministeriet for støtte til projektet. Endvidere vil vi gerne takke rammeforskningsprojektet "Ikke-skolastisk læring og voksenuddannelser"; finansieret af De Danske Forskningsråd for støtte til projektet.

Desuden vil vi gerne takke styregruppen for projektet bestående af Niels Jørgen Guldberg, Hans Werner Jacobsen, Annette Lauridsen, Tim Mortensen og Niels Thyssen for konstruktive samtaler, diskussioner og kritik i forbindelse med udarbejdelsen af forprojektet. Endvidere vil vi gerne takke Finn Christensen og Finn Togo for støtte i forbindelse med initiativ og udformningen af projektet.

Vi vil også gerne takke de studerende, der har været en vigtig del af forprojektet: Claus Elmholdt, Karen Krag Jespersen, Lise Elgaard Christensen, Christina Hjortshøj, Peter Museaus og Lene Tanggaard.

Afslutningvis vil vi også gerne takke Martin, Tinna, Lene, Ole, Torben, Anders, Poul Erik, Iben, Christoffer og Thomas for deres velvillige deltagelse i interviewene.

[Billede: Er tegnet som et puslespil hvor man ser en person ved et skrivebord.]


Forsiden | Forrige kapitelNæste kapitel