[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

Kolofon


Titel: Erhvervsuddannelse
Undertitel: Hvordan lærer man i praktik?
Forfatter: 463 Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen
Udgiver: 463 Undervisningsministeriet
Copyright: 463 Undervisningsministeriet
Serie: Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 31-1999
Noter: Publikationen er blevet til på grundlag af FoU-projekt nr. 80289
Emneord: erhvervsuddannelse,praktik,læring,virksomhed
Resumé: Vekseluddannelsesprincippet er en af grundstenene i danske erhvervsuddannelser. Princippet indebærer, at eleverne gennem deres uddannelsestid veksler mellem skole og virksomhedsophold (praktik).Mange forsøgs- og udviklingsarbejder har drejet sig om forhold i skoleundervisningen, nye principper, former og metoder for undervisning og evaluering, undervisningens indhold osv.I dette temahæfte - som præsenterer resultaterne af et forprojekt for en meget bredere undersøgelse - går forfatterne tæt på læringsprocesserne i erhvervsuddannelsernes praktik i virksomhederne og samspillet mellem skole og virksomhed Elever på et kontor, et værft og et bageri, en svend og en mester er interviewet og iagttaget under det daglige arbejde. Temaer for interviewene er praksisfællesskab, læring som faglig identitetsudvikling læringsformer og evaluering. Selvom Danmark har en tusindårig tradition for mesterlære er denne undersøgelse den første af sin art herhjemme
Sprog: Dansk
URL: http://www.uvm.dk/pub/1999/hvordan
Den elektroniske udgaves ISBN: ISBN 87-603-1562-8
Pris for den elektroniske udgave: 0 DKK
Version: 1.0
Versionsdato: 24/11 1999
Publikationsstandard nummer: 1.0
Formater: html;jpg; gif
Den trykte udgaves ISBN: ISBN 87-603-1560-1
Den trykte udgaves ISSN: ISSN 1399-2279
Pris for den trykte udgave: 110 kr. inkl. moms
Rabat: 10% ved køb af 10-49 stk. 15% ved køb af 50-99 stk. 20% ved køb af 100 stk. og derover
Bestillingsnummer: UVM 7-293

Inventarliste:
2.htm, 6.htm, 7.htm, 8.htm, 9.htm, hel.htm, 1.htm, 10.htm, kolofon.htm, 3.htm, 4.htm, 5.htm, index.html, index.html, 4.gif, 5.gif, 6.gif, 7.gif, 8.gif, forside.gif, 1.gif, 2.gif, 3.gif , /images/uvmlogo.gif, /images/graa.gifForsiden