[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

Praktikhåndbog til den pædagogiske grunduddannelse

[Billede: Publikationens forside] Resumé:

"Den pædagogiske grunduddannelse (pgu) skal være attraktiv for både elever og arbejdspladser. Uddanelsen er tilrettelagt som en vekseluddannelse, der skifter mellem skole- og praktikophold. Elevernes udbytte af undervisningen afhænger af et godt samarbejde og samspil mellem de to dele af uddannelsen.

Skolerne og de enkelte praktiksteder har hver for sig ansvaret for gennemførelsen af uddannelsen, og for at eleverne oplever en tæt sammenhæng mellem skoleundervisningen og praktikuddannelsen.

En praktikhåndbog kan være et nyttigt værktøj i samarbejdet mellem eleven, skolen og praktikstedet. Dette temahæfte præsenterer et eksempel på, hvordan en praktikhåndbog f.eks. kan bygges op og hvilket indhold der kan være i en sådan håndbog."

 

INDHOLD

Forord
Indledning
1. Vigtige datoer i den pædagogiske grunduddannelse
2. Forudsætninger for en god praktikuddannelse
3. Forslag til tidsanvendelse og indhold i praktikuddannelsen
4. Samarbejde mellem skole- og praktikuddannelse
Standpunktbedømmelse i praktikken

Appendix

Uddannelsesordning for den grundlæggende pædagogiske uddannelse i Århus Amt
Bestemmelser i Uddannelsesordning for den grundlæggende pædagogiske uddannelse i Århus Amt vedrørende standpunktsbedømmelser
Bekendtgørelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser mv.
Bekendtgørelse om den grundlæggende pædagogiske uddannelse til pædagogmedhjælper, dagplejer, omsorgsmedhjælper mv.

Kolofon
Hele publikationen uden grafik

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1999
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE