[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

 

 

 

Bekendtgørelse om den grundlæggende pædagogiske uddannelse til pædagogmedhjælper, dagplejer, omsorgsmedhjælper mv.

(Bekendtgørelse nr. 851 af 24 september 1996) vedrører praktikuddannelsen:

3: Uddannelsen består af perioder af skoleundervisning og praktikuddannelse.

Stk. 2. Skolen udarbejder den nærmere tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen i en uddannelsesordning, jvf. 31.

Stk. 3. Skolen og praktikstedet har hver for sig ansvaret for gennemførelsen af uddannelsen, og for at der sikres tæt sammenhæng mellem skoleundervisningen og praktikuddannelsen.

12: Praktikundervisningen har som mål, at eleven tilegner sig

1) handleberedskab i forhold til det praktiske pædagogiske, forebyggende og omsorgsrettede arbejde i institutioner og dagpleje,

2) erfaring i selvstændigt og i samarbejde med andre at udføre forskellige pædagogiske og omsorgsrettede opgaver, herunder at udvikle bevidsthed om og åbenhed over for at indgå i tværfagligt samarbejde,

3) øvelse i, hvorledes pædagogisk praksis planlægges, begrundes og gennemføres ud fra et praktiksteds forudsætninger og mål og

4) indsigt i egne styrker og svagheder som personlige og faglige udviklingsmuligheder.

13: Praktikuddannelsen består normalt af to praktikforløb og foregår i dag- eller døgninstitutioner eller dagpleje eller andre pædagogiske tilbud. Praktikuddannelsen skal normalt indeholde praktik i en dag- eller døgninstitution.

Stk. 2. Den ansættende kommunale myndighed planlægger i overensstemmelse med uddannelsesordningen, jf. 31, praktikuddannelsen blandt de godkendte praktikpladser, jf. lovens

21, stk. 5.

Stk. 3. Praktikstedet har ansvaret for elevens praktikuddannelse og vejledning i forbindelse hermed. Praktikstedet tilrettelægger praktikken, sådan at eleven opnår forskellige og varierede erfaringer inden for det pædagogiske område jf. 3, stk. 3.

23: Der afgives standpunktsbedømmelse ved afslutningen af en praktikperiode. Standpunktsbedømmelse gives af praktikstedet og skal være bedømt "Godkendt", inden eleven må gå op til den afsluttende mundtlige prøve.

28: Elever, der ikke har opnået karakteren 6 i forbindelse med en prøve eller standpunktsbedømmelse i et områdefag eller standpunktsbedømmelsen "Godkendt" i et praktikforløb, kan efter et af skolen og den ansættende myndighed nærmere fastlagt skole- eller praktikforløb vurderes påny.

Stk. 2. En elev kan højst deltage i samme prøve eller standpunktsbedømmelse eller gennemgå det samme praktikforløb med henblik på standpunktsbedømmelse to gange.


Forsiden | Forrige kapitel