[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

 

 

 

Bekendtgørelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Følgende paragraffer i Bekendtgørelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser mv. (Lovbekendtgørelse nr. 828 af 17. september 1996) vedrører praktikuddannelsen:

26: Amtsrådet og kommunalbestyrelserne skal foretage elevansættelser på de uddannelser efter denne lov i overensstemmelse med dels egne behov, dels det samlede behov for færdiguddannelse på området i amtskommunen.

Stk. 2. De ansættende kommunale myndigheder skal i samarbejde sikre eleverne en forsvarlig praktikuddannelse med mulighed for vekslende praktik under amtskommune og kommune i overensstemmelse med uddannelsesordningen.

Stk. 3. (Udeladt)

28: statslige, selvejende og private institutioner kan ved at indgå overenskomst med et amtsråd eller en kommunalbestyrelse tilslutte sig lovens uddannelsessystem mod at stille praktikplads til rådighed.

Stk. 2. Et amtsråd eller en kommunalbestyrelse kan indgå aftale med et andet amsråd eller en anden kommunalbestyrelse om afvikling af praktik.


Forsiden | Forrige kapitel | Næste kapitel