[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

 

 

 

INDHOLD

Forord

Indledning

1. Vigtige datoer i den pædagogiske grunduddannelse

2. Forudsætninger for en god praktikuddannelse
Overordnede krav til praktikstedet
Beskrivelse af praktikstedet
Strukturering af praktikforløbet
Praktikvejlederens ansvar og opgaver
Elevens ansvar

3. Forslag til tidsanvendelse og indhold i praktikuddannelsen
Indhold i praktikuddannelsen
Arbejdstid for praktikanten
Vejledning i praktikken
Indhold i vejledningen
Bemærkninger til praktikmålene
Nogle bud på, hvordan man kan omsætte målene for praktikperioden i praksis
Arbejdsmodellen

4. Samarbejde mellem skole- og praktikuddannelse
Observations- og øvelsespraktik
Praktikbesøg
Studiedage i praktikperioderne
Arbejdsbogen
Vejledermøde - kurser

5. Standpunktsbedømmelse i praktikken
Indhold
Skema til midtvejsevaluering
Skema til standpunktsbedømmelse

Appendix

Uddannelsesordning for den grundlæggende pædagogiske uddannelse i Århus Amt
Praktikuddannelsens organisering
Mål for praktikundervisningen
Praktikundervisningens tilrettelæggelse

Bestemmelser i Uddannelsesordning for den grundlæggende pædagogiske uddannelse i Århus Amt vedrørende standpunktsbedømmelser
Vejledende midtvejsevaluering i praktikperioden
Standpunktsbedømmelse i praktikken
Helhedsevaluering
Regler for indgivelse af klager til fællesbestyrelsen
Fraværsbestemmelser

Bekendtgørelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser mv.

Bekendtgørelse om den grundlæggende pædagogiske uddannelse til pædagogmedhjælper, dagplejer, omsorgsmedhjælper mv.


Forsiden | Næste kapitel