[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

 

 

 

Indledning

Formålet med praktikhåndbogen er

  • at samle alle væsentlige bestemmelser om praktikuddannelsen i den grundlæggende pædagogiske uddannelse (pgu) på et sted, og
  • at give ideer til arbejdet med udformningen af en god praktikuddannelse.

Alle love og bestemmelser, som ligger til grund for praktikuddannelsen, er samlet i et appendix bagest i praktikhåndbogen.

Praktikhåndbogens øvrige fem kapitler er ment som vejledende og støttende i arbejdet med at udforme en god praktikuddannelse. Praktikhåndbogen er tænkt som et arbejdsredskab i dagligdagen for praktikansvarlige, praktikvejledere og elever.

Praktikhåndbogen er også tænkt som et middel til erfaringsudveksling. Efterhånden som skole og praktiksteder får nye gode ideer eller forslag til forbedringer, kan disse optages i håndbogen.

Håndbogen revideres ved hvert nyt elevoptag.

Første udgave af håndbogen er blevet til i et samarbejde mellem Silkeborg kommune og Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg.


Forsiden | Forrige kapitel | Næste kapitel