[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

 

 

 

Standpunktsbedømmelse i praktikken

Hver praktikperiode afsluttes med en standpunktsbedømmelse. Bedømmelsen afgives af praktikstedet og skal begrundes skriftligt.

Ved bedømmelsen anvendes "Godkendt/Ikke godkendt".

Alle praktikperioder skal være bestået med "Godkendt", førend eleven kan gå op til den afsluttende mundtlige prøve. Standpunktsbedømmelsen skal sammen med den skriftlige begrundelse fungere som en vejledning til eleven om, hvad han/hun er god til, og hvad vedkommende skal arbejde med i kommende skole- og praktikperioder. Det kan være såvel faglige som personlige forhold.

Den skriftlige begrundelse udarbejdes i løbet af elevens sidste praktikuge. Der sættes tid af til at diskutere den med eleven, og den underskrives af såvel elev som vejleder. Eleven tager selv standpunktsbedømmelsen med tilbage til skolen. Skolen informerer kommunerne.

Indhold

Den skriftlige begrundelse skal indeholde en vurdering af elevens niveau i forhold til målene for praktikperioden.

Den kan indeholde forhold som:

1. Elevens overblik over eget arbejde

  • kan eleven planlægge/prioritere sin tid,
  • kan eleven arbejde selvstændigt.

2. Elevens indlevelsesevne

  • kan eleven udvise interesse, forståelse og omsorg.

3. Elevens ansvar for egen uddannelse

  • hvordan opsøger eleven viden,
  • hvordan søger eleven nye opgaver,
  • hvordan modtager eleven vejledning,
  • hvordan er elevens fremmøde.

4. Elevens udvikling i løbet af praktikperioden.

Det er en god idé at skrive begrundelsen så konkret som mulig. F.eks. "at eleven er god til at komme i kontakt med børnene" eller "at eleven gerne må spørge mere" eller "at eleven i løbet af praktikperioden har lært at se, hvornår der skal gives en hånd med i den praktiske rengøring og oprydning".

[Billede: Skemaet til midtvejsevaluering, skal indeholde nogle oplysninger såsom elevns navn, praktikadresse, vejleder og lignende.]

 

[Billede: Skema til standpunktsbedømmelse. Skal ligesom det forgående indeholde visse oplysninger om eleven, men dette er mere bredt - bl.a. med oplysninger om hvorvidt praktikken er godkendt.]


Forsiden | Forrige kapitel | Næste kapitel