[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

 

 

 

 

Kolofon


Titel: Praktikhåndbog til den pædagogiske grunduddannelse - et eksempel
Forfatter:
Udgiver: 463 Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen
Institution: Undervisningsministeriet
Copyright: 463 Undervisningsministeriet
Serie: Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie som nr. 29 - 1999 og under temaet brugen af uddannelse, interessenter og samarbejde med disse
Emneord: praktik, håndbog, pgu, grunduddannelse
Resumé: "Den pædagogiske grunduddannelse (pgu) skal være attraktiv for både elever og arbejdspladser. Uddanelsen er tilrettelagt som en vekseluddannelse, der skifter mellem skole- og praktikophold. Elevernes udbytte af undervisningen afhænger af et godt samarbejde og samspil mellem de to dele af uddannelsen.

Skolerne og de enkelte praktiksteder har hver for sig ansvaret for gennemførelsen af uddannelsen, og for at eleverne oplever en tæt sammenhæng mellem skoleundervisningen og praktikuddannelsen.

En praktikhåndbog kan være et nyttigt værktøj i samarbejdet mellem eleven, skolen og praktikstedet. Dette temahæfte præsenterer et eksempel på, hvordan en praktikhåndbog f.eks. kan bygges op og hvilket indhold der kan være i en sådan håndbog."
Sprog: Dansk
URL: http://www.uvm.dk/pub/1999/grundudd
Den elektroniske udgaves ISBN: ISBN 87-603-1543-1
Pris for den elektroniske udgave: 0 DKK
Pris for den trykte udgave: 95 Kr. inkl. moms
Rabat: 10% ved køb af 10-49 stk., 15% ved køb af 50-99 stk., 20% ved køb af 100 stk. og derover
Bestillingsnummer: UVM 7-291
Version: 1.0
Versionsdato: 01/12 1999
Publikationsstandard nummer: 1.0
Formater: html;jpg;gif
Inventarliste: 7.htm; 2.htm; 3.htm; 4.htm; 5.htm; 6.htm; 1.htm; hel.htm; index.html; kolofon.htm; 9.htm; 10.htm; 11.htm; 12.htm; 8.htm; index.html; forside.gif; 1.gif; 2.gif; 3.gif; 4.gif
Den trykte udgaves ISBN: ISBN 87-603-1541-5
Den trykte udgaves ISSN: ISSN 1399-2279
Publiceringsstandard nr. 1.0


Forsiden | Indhold