[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

Indhold

 

 

Forord

1. Indledning og resumé

Resume

2. Hvorfor en lærende organisation?

3. Ideer til opstarten på en lærende organisation

Vigtige overvejelser
Hvem skal involveres?
Hvordan kan forandringerne organiseres?
Hvordan respektere enhedernes forskellighed og bevare dialogen?
Hvilke typer af aktiviteter kan iværksættes?
Offentligt 'commitment'
Nogle generelle kendetegn

4. Markedsnærhed

Indsamling af eksterne informationer
Analyse af informationerne
Spredning af informationerne internt
Handlinger på baggrund af information

5. Fælles vision og hovedmål

6. Kollektiv læring

Brug af kollektiv, generativ læring til ledelsesmøder

7. Systemisk tænkning

Systemer
Det systemiske perspektiv

8. En lærende kultur

"Cultural web"

9. Læring i en lærende organisation?

Hvad skal man lære?
Hvem skal lære?
Individuel kontra organisatorisk læring
Hvordan skal man lære?
Cyklisk læring
Kollektiv læring

10. Organisationsforståelse, struktur og strategi

Struktur
Strategier
"Loose-tight"-kontrol
Ledelsesstil/lederoller
Medarbejdere

Tillæg 1: DLO og kvalitet

Tillæg 2: DLO i et politisk system

Bilag

Bilag 1: Arbejder du i en lærende organisation?
Bilag 2: Et eksempel på uddannelsesaktivitet
Bilag 3: Læringspræferencetest

Bibliografi og litteraturhenvisninger

Noter

Hele publikationen uden grafik

 Forsiden | Kolofon