[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

Forord

 

 

I Undervisningsministeriets projekt "Lederudvikling på erhvervsskolerne" fik skolernes bestyrelser og ledere mulighed for at ønske sig redskaber til brug for ledelsesarbejdet. Ét af ønskerne var at få udarbejdet et inspirationsmateriale om etablering af lærende organisationer på erhvervsskolerne.

Arbejdsgruppen bag Lederudvikling på erhvervsskolerne, hvor alle leder- og bestyrelsesforeninger på erhvervsskoleområdet er repræsenteret, har bedt Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse om at udarbejde et temahæfte om emnet.

Temahæftet, der tager udgangspunkt i erhvervsskoleområdet, indeholder:

- Ideer og anbefalinger til, hvordan erhvervsskoler kan udvikle sig til lærende erhvervsskoler.

- En oversigt over de teoretiske overvejelser, der ligger til grund for den lærende organisation.

- Testværktøjer, som afdækker, om organisationen er lærende samt individuelle læringspræferencer.

Arbejdsgruppen anbefaler temahæftet "Den lærende erhvervsskole" som ledelsesværktøj for den enkelte skoles bestyrelse og ledelse.

Hæftet er udarbejdet af inspektør Andrew Neil Jacobsen, Frederikshavn tekniske skole og tekniske gymnasium.

 

Med venlig hilsen

Martin Bülow Pia Friberg
Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet
Uddannelsesstyrelsen Uddannelsesstyrelsen
Oktober 1998Forsiden | Indholdsfortegnelse | Næste kapitel