[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

Indledning og resumé

 

 

 

Indledning

"En lærende organisation, hvor alle til stadighed øger deres evne til at skabe de resultater, som de virkelig ønsker at opnå - hvor organisationen opmuntrer til nye måder at tænke på, hvor den kollektive vision om at skabe det bedste er sat på fri fod, og hvor alle til stadighed lærer, hvordan man lærer sammen. I den lærende organisation skaber ledelsen mulighed for, at den enkelte kan formulere og tilgodese sin personlige vision i samklang med organisationens visioner" Senge (1990)

Dette temahæfte er opbygget i overensstemmelse med den lærende organisations princip om konstant foranderlighed, dvs. der er ingen endegyldig opskrift, for hvis man fandt den, ville man ikke længere lære. Hæftet er således tænkt som inspirations- og idékilde med konkrete anbefalinger men samtidigt en oversigt over nogle af de teoretiske overvejelser, som ligger til grund for konceptet.

Hæftet tilbyder først et scenario, som giver læseren en idé om, hvad en lærende organisation kan være svar på. Derefter følger nogle praktiske råd og vigtige overvejelser, som en leder kan gøre sig, inden han kaster sig ud i konceptet. I det efterfølgende uddybes fire generelle kendetegn. Til sidst tilbydes nogle af de teoretiske overvejelser, der ligger til grund for en lærende organisations virkeliggørelse. Teorien er generaliserede erfaringer, som slutter læringscirkelen, og som giver fundamentet for nye handlinger.

 

Resumé

Konceptet "Den lærende organisation" (DLO) byder på en næsten foruroligende nytænkning samtidigt med, at det bygger på mange velkendte teorier, værktøjer og krav. DLO kræver, at man forholder sig til sine omgivelser og medarbejdere på en ny måde.

DLO kan karakteriseres ved:

  • Markedsnærhed: Det at være i så tæt kontakt med markedet, at parterne forstår hinanden som gensidige strategiske ressourcer.
  • Fælles vision og hovedmål: En effektiv anvendelse af de menneskelige ressourcer gennem en kerne af fælles værdier.
  • Kollektiv læring: Det at sikre at individuel læring omsættes til organisatorisk læring, og at læringen bruges kreativt og innovativt til gavn for organisationen.
  • Systemisk tænkning: Det at kunne se skolens opgave i samfundet, og samtidigt se de enkelte systemers indbyrdes afhængighed såvel internt som eksternt.

For at opnå disse mål skal lederen udvise stor tillid og respekt for sine medarbejdere, samtidigt med at han stiller store krav til organisationens kvalitetsudvikling.

En forudsætning for mange af de krav, en lærende organisation stiller, er medarbejderinvolvering og decentraliserede strukturer, som fremmer teamarbejde vertikalt og horisontalt.

I hele denne organisatoriske forandringsproces er det selvfølgelig vigtigt at fastholde, at udgangspunktet skal være synlige kvalitetsforbedringer i forhold til skolernes formål.Forsiden | Forrige kapitel| Næste kapitel