[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

Den lærende erhvervsskole

 

 

[ Billede: Forsiden af publikationen ]

Samfundets udvikling fra industrisamfundet til videnssamfundet stiller nye krav til arbejdets organisering. Den teknologiske udvikling, globaliseringen og den øgede konkurrence medfører, at erhvervsskolerne på lige fod med alle andre organisationer må øge deres omstillingsparathed. En af de strategiske metoder, som erhvervsskolernes ledere og bestyrelser kan benytte for at geare skolen til fremtiden, er "den lærende organisation".

"Den lærende erhvervsskole" indeholder ideer og anbefalinger til, hvordan erhvervsskolerne kan udvikle sig til lærende organisationer. Samtidig giver temahæftet en oversigt over de væsentligste teorier bag begrebet "den lærende organisation".

Læserne kan teste deres egne læringspræferencer, og om deres skole er en lærende organisation ved at benytte temahæftets testredskaber.

Temahæftet, som udgives i forbindelse med Undervisningsministeriets projekt "Lederudvikling på erhvervsskolerne", henvender sig primært til ledere, bestyrelser og medarbejdere på erhvervsskolerne, men også andre skoleformer kan have glæde af hæftet.

Indhold:

Forord

1. Indledning og resumé

2. Hvorfor en lærende organisation?

3. Ideer til opstarten på en lærende organisation

4. Markedsnærhed

5. Fælles vision og hovedmål

6. Kollektiv læring

7. Systemisk tænkning

8. En lærende kultur

9. Læring i en lærende organisation?

10. Organisationsforståelse, struktur og strategi

Tillæg 1: DLO og kvalitet

Tillæg 2: DLO i et politisk system

Bilag

Bibliografi og litteraturhenvisninger


Noter

Kolofon
Hele publikationen uden grafik

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1998
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE