[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

Bibliografi og
litteraturhenvisninger

 

 

Andersen O D, Petersson E (1998) Fra teamarbejde til teamlæring - nye krav til lærerorganisering Erhvervsskoleafdelingen Undervisningsministeriet København

Berthoin A et al (Winter 1994) Business in Society: Perceptions and Principles in Organizational Learning Journal of General management Vol. 20 No. 2 pp 55 - 77 UK

Carnall C (1995) Managing change in organizations 2. udg. Prentice Hall UK

Egan G (April 1994) Cultivate your culture Management Today pp 39 - 42 USA

Erhvervsskoleafdelingen (1997) En kvalitetstypologi for erhvervsskolesektoren Undervisningsministeriet København

Finansministeriet (1994) Medarbejder i staten - ansvar og udvikling Statens Information København

Francis (1990) Individuality in learning: A guide to understanding and promoting individual learning Further Education Unit (FEU) Further Education Unit (FEU) London

Frederiksen J, Larsen NE, Erichsen J (red.) (1997) Den lærende organisation - Hvordan kommer vi i gang: Ledelsesværktøjer Arbejdsmarkedsstyrelsen København

de Geus A (1998) Kapitalismen er død interview i, Lederne (April 1998) Ledernes Hovedorganisation København

Handy C (1993) Understanding organizations 4. udg. Penguin London

van Hauen F, Strandgaard V, Kastberg B (1995) Den lærende organisation - Om evnen til at skabe kollektiv forandring Industriens Forlag København

Honey P (1993) Learning Organization Questionnaire (5.29 - 44) FEDA Blagdon UK

Hope V, Hendry J (1995) Corporate Cultural Change - Is It Relevant for the Organisations of the 1990s? Human Resource Management Journal Vol. 5 No. 4 pp 61 - 73 UK

Johnson G, Scholes K (1993) Exploring corporate strategy 3. udg. Prentice Hall London

Kanter R M (1989) When Giants Learn to Dance Simon and Schuster New York

Kingsley S (1993) The nature of educational organisations and the process of change i, Educational Change and Development Vol. 14 nr. 1 pp 41 - 48 Trentham Books UK

Kolb D (1995) Using Experimental Learning Theory and Learning Styles in Diversity Education, i, Sims R, Sims S (red.) (1995) The importance of learning styles: understanding the implications for learning, course design and education Greenwood Press London

Larsen B (1986) Fra hierarki til netværk Civiløkonomernes Forlag København

Lowe P, Lewis R (1994) Management Development Beyond The Fringe: A practical guide to alternative approaches Kogan Page London

Lucey T (1995) Management Information Systems 7. udg. DP Publications London

Madsen Ole Holm (1998) Team og ledelse - teamledelse LUE-skriftserien Uddannelsesstyrelsen Undervisningsministeriet København

Maturana H, Valera F (1987) Kundskabens træ Forlaget Ask Åbyhøj

Migliore R H, Martin R (April 1994) Use of corporate culture index for strategic planning Journal of Strategic Change Vol. 3 pp 95-105 John Wiley & Sons Ltd UK

Mintzberg H, Quinn J B (1996) The strategy process 3. udg. Prentice-Hall London

Morgan G (1986) Images of organization Sage Publications London

Peters T, Waterman R H (1982) In search of excellence HarperCollins London

Richardson B, Thompson J (Juli 1994) Strategic competency in the 1990s Administrator pp 2 - 4, 6 UK

Sadler P (1994) Designing organizations: the foundation for excellence 2. udg. Kogan Page London

Schein E (1990) Organizational Culture, i, French W, Bell C, Zawacki R (red.) (1994) Organization development and transformation 4. udg. IRWIN Illinois

Senge P (1990) The fifth discipline: the art and practice of the learning organization Century Business London

Senge P et al (1994) The Fifth Discipline Handbook Nicholas Brealey Publishing Limited London

Slocum J, McGill M, Lei D (1994) The New Learning Strategy: Anytime, Anything, Anywhere Organizational Dynamics Vol. 23 No. 2 pp 33 - 47 USA

Solomon C M (November 1994) HR Facilitates the Learning Organization Concept Personnel Journal Vol. 73 No. 11 pp 56 - 66 USA

Stata R (1989) Organizational Learning - The Key to Management Innovation, i, French W, Bell C, Zawacki R (red.) (1994) Organization development and transformation 4. udg. IRWIN Illinois

Sundbo J (1997) Ledere skal være forandringsagenter, i, Lederne (November 1997) Ledernes Hovedorganisation København

Swieringa J, Wierdsma A (1992) Becoming a Learning Organization: Beyond the Learning Curve Addison-Wesley USA

Toffler A (1985) The Adaptive Corporation McGraw-Hill New York

Turner C (1990) Responding to change: the need for flexible college structures and practices Mendip Paper 005 The Staff College Blagdon UK

Turner C (1990) Organisational Culture Mendip Paper 007 The Staff College Blagdon UK

Turner C (1991) Structures - fact and fiction Mendip Paper 015 The Staff College Blagdon UK

Ulrich D, Kerr S (September/Oktober 1995) Creating the Boundaryless Organization: The Radical reconstruction of Organization Capabilities Planning Review Vol. 23 No. 5 pp 41 - 45 USA

Whitney D (Marts 1998) Leading in a focused organization Konferenceoplæg "Grasping the mystery of organising" Uddannelsesafdelingen Århus AmtForsiden | Forrige kapitel