[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

Strategisk ledelse

af erhvervsskolerne

 

[ Billede: Forsiden af publikationen ]

Temahæftet giver skolernes ledere og bestyrelser et redskab til at arbejde med strategisk ledelse på erhvervsskolerne.

Hæftet giver bud på, hvad strategi på en erhvervsskole er, og hvad erhvervsskolernes kerneydelser er.

Desuden forklares, hvordan strategiske beslutninger træffes, når den strategiske situation er klarlagt, og dermed også, hvad en strategi for en erhvervsskole kan indeholde.

Men ikke mindst er det væsentligt, hvordan strategierne kan implementeres, og hvordan strategierne kan følges op. Det indeholder hæftet også forslag til.

Indhold

Forord

Indledning

1. Hvad er strategi på en erhvervsskole?

2. Hvad er erhvervsskolernes kerneydelser?

3. Hvordan træffes strategiske beslutninger?

4. Hvordan klarlægges den strategiske situation?

5. Hvad indeholder en strategiproces for en erhvervsskole?

6. Hvordan kan strategierne implementeres?

7. Hvordan kan der følges op på strategierne?

Efterskrift

Stikord

 

Kolofon
Hele publikationen uden grafik

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1998
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE