[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

Casearbejde i social- og sundhedsuddannelserne

Videoportrætter af ældre

[ Billede: Forsiden af publikationen ] Casearbejde anvendes i stor udstrækning i undervisning og ved prøver i social- og sundhedsuddannelserne.

Der er nu via et forsøgs- og udviklingsarbejde udarbejdet et videomateriale- målrettet til undervisningsbrug - i form af portrætter, der på en helhedsorienteret måde skildrer ældres hverdagsliv.

Publikationen indeholder en generel diskussion om brug af casearbejde og video i undervisningen og helt konkrete eksempler på opgaver i forbindelse med videoen: "Videoportrætter af ældre. Marie, 86 år.".

 

Indhold:

  1. Videoportrætter - proces og produkt
  2. Hvorfor bruge videoportrætter i undervisningen?
  3. Hvorfor bruge videoportrætter til prøver?
  4. Tekster og opgaver til portrætter af Marie
  5. Rollespil
  6. Temaarbejde på tværs af portrætterne
  7. Brug af portrætterne på niveau 2
  8. Litteratur
  9. Bilag

Kolofon
Hele publikationen uden grafik

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1997
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE