[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]
Bilag 1

 

 

 


SAMARBEJDSMODELRINGKJØBING AMT
SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN

 

Vejledning til samarbejdsmodel

NIVEAU I1. Oplysninger om borgeren:

Beskriv borgeren, du skal samarbejde med - fysisk, psykisk og socialt

- Alder.
- Køn.
- Hvordan ser borgeren ud.
- Livshistorie - brug gerne borgerens egne ord "Jeg har 3 børn...".
- Baggrunden for, at borgeren/familien har brug for hjælp.
- Nuværende situation: - hvilken hjælp ydes/tilbydes
- hvilke hjælpemidler har borgeren
- andet.

Disse oplysninger indsamles via samtale med borger og evt. pårørende samt

- samarbejdspartnere
- egne observationer
- skriftlige oplysninger om borgeren.

 

2. Ressourcer og belastninger:

Med udgangspunkt i disse oplysninger opstilles og begrundes borgerens ressourcer og belastninger:

- På nuværende tidspunkt.
- Tidligere, hvis det har/får betydning for borgerens situation.

 

3. Bearbejdning:

Beskriv de faglige overvejelser i forhold til punkt 1 og 2.
Gør rede for sammenhænge mellem overvejelserne.
Hvilke behov ser du på baggrund af bearbejdningen.

 

4. Mål:

Med udgangspunkt i behovene, og i samarbejde med borgeren, opstilles mål:
- På kort sigt arbejdes på, at borgeren...
- På lang sigt arbejdes på, at borgeren...

 

5. Handlinger:

Handlingerne beskrives ud fra de opstillede mål.
Beskriv og begrund hvordan handlingerne udføres, herunder hvordan
borgerens ressourcer inddrages.

 

6. Evaluering:

Hvor langt nåede du i forhold til målene?
Hvordan var samarbejdet med borgeren?
Er du tilfreds med indsatsen?

Ved teoretisk bearbejdning af cases stilles forslag til, hvordan en evaluering kan gribes an.
17.01.96/SAMARB2/4-3.1/AGK/aa/ip

 Forsiden | Forrige Kapitel | Næste kapitel