[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]
Bilag 2

 

 

 


Social- og sundhedshjælperuddannelsenRINGKJØBING AMT
SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN

 

INTERN PRØVE - TEORI 1


Mål:Prøveform:

 

 

 

 

 

 

 


- at eleven ud fra en given case kan finde og begrunde ressourcer
- og belastninger.
- at eleven kan anvende faglige overvejelser og finde behov.

Prøven tilrettelægges som individuel skriftlig prøve med for-
beredelsestid i 7. uddannelsesuge.
Forberedelsestid 1 time
Skriftlig prøve 3 timer.

Forberedelsestiden skal foregå i grupper á minimum 4-5 personer.
Læreren sammensætter grupperne.

Der må anvendes hjælpemidler i forberedelsestiden, og der gives
ikke vejledning.

Angående hjælpemidler under prøven: - Se udarbejdet materiale
om: "Hvad du bør vide om skriftlige prøver".

Den skriftlige prøve foregår under opsyn.

Omfang: Max. 10 håndskrevne A-4 sider let læseligt.

Elevens nummer, hold, og dato skal fremgå af hver side.
Siderne nummereres.

Hvis kladde skal indgå i bedømmelsen, skal det tydeligt fremgå af
den vedlagte kladde.

Skolen sender kopi af de skriftlige besvarelser til censor.


21.01.97/4-3.1/intprøt1

 Forsiden | Forrige kapitel | Næste kapitel