[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]
Temaarbejde på tværs af portrætterne

 

 

I stedet for at arbejde med mange temaer i forhold til ét portræt, kan man vælge at arbejde med ét tema ud fra flere portrætter.

Mulighederne er utallige - det følgende er kun tænkt som ideer:

SAMARBEJDE OG KOMMUNIKATION: Hvilke fysiske faktorer har betydning for samarbejdet med hver enkelt? Hvordan vil deres tidligere liv have indflydelse på samarbejdet? Er der forskel på omgangstone og tiltaleform i de forskellige hjem?

NETVÆRK OG LIVSFORM: Beskriv netværket for hver enkelt. Se på forskelle og ligheder med baggrund i personernes livsform og historie. Diskutér hvordan hver enkelt vil se på det at skulle modtage offentlig hjælp.

DE DAGLIGE AKTIVITETER: Hvilke typer af aktiviteter fylder dagen hos hver enkelt? Hvordan er døgnet struktureret - er det forskelligt fra person til person - og hvorfor? Hvordan inddrages den enkeltes ressourcer og interesser bedst muligt af hjælperen?

RENGØRING OG ARBEJDSMILJØ I HJEMMET: Sammenlign hjemmene og lav en arbejdsplan til hvert hjem: Hvad skal personen have hjælp til? Hvilke særlige hensyn er der i hjemmet? Hvordan beskytter hjælperen sig selv mht. tunge løft, rengøringsmidler etc.

SPISEVANER: Hvordan er den enkeltes holdning til mad og måltider? Hvilke vaner har de med sig fra tidligere - og hvordan er hjælperens rolle ift. spisevaner og madlavning?

KROPPENS BASALE BEHOV: Hvordan kan man se, hvordan en person har det med sin krop? Hvad gør personerne hver især for at dække kroppens basale behov? Hvilke faktorer kan virke forebyggende eller sundhedsfremmende i forhold til den enkelte?

 Forsiden | Forrige kapitel | Næste kapitel