[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]
Rollespil

 

 


Tværfagligt værksted med rollespil

I rollespillet forsøger man at nærme sig en virkelig situation. Hvis dette skal lykkes, må rollespillet ikke blive til et teaterstykke med faste replikker. De medvirkende skal ikke på forhånd vide, hvad modparten vil sige eller gøre.

Mange elever har større eller mindre modstand mod rollespil. Det er vores erfaring, at det bliver lettere for eleverne at spille roller, hvis de kan få lov til at klæde sig ud. Endnu bedre er det, hvis rollespillet foregår i realistiske omgivelser, f.eks. en prøvelejlighed.

Enkelte gange har en gruppe foretrukket at optage rollespillet på video fremfor at spille det for klassen.

Endelig kan man, som i de følgende rollespil, lade en gruppe fremfor enkeltpersoner være ansvarlig for rollen. Når eleven så evt. går fast i rollespillet, kan hun hente hjælp hos sin gruppe, eller en anden fra gruppen kan træde ind og spille rollen videre.

Det er vigtigt på forhånd at pointere, at eleven ikke spiller sig selv, men en rolle med måske meget anderledes normer end hendes egne. Derfor er den kritik, der bagefter måske rettes mod hende, ikke personlig, men rettet mod den måde, situationen blev håndteret på.

Rollespil bliver bedst, hvis de rummer en interessekonflikt - og hvis alle ikke nødvendigvis opfører sig "efter bogen".

Vi har arbejdet med rollespillene ud fra følgende model:

  • Der afsættes en hel dag (seks undervisningstimer).
  • To lærere fra forskellige faggrupper deltager i hele forløbet.
  • Dagen starter med, at alle ser det eller de videoportrætter, som bruges som udgangspunkt.
  • Eleverne deles i grupper svarende til antallet af rollespil.
  • Disse grupper deles igen i mindre grupper, som får hvert deres oplæg til rollerne. Der må ikke fortælles om rollen til de andre grupper. Hver gruppe forbereder sig på rollen og vælger selv, hvem der skal spille rollen.
  • Rollespillene varer max. 15 minutter. Efter hvert rollespil er der en opsamling, som starter med, at de medvirkende får lov til at udtale sig, derefter bredes diskussionen ud til hele klassen.
  • Der kan evt. udpeges observatører med mere eller mindre faste opgaver.

Hvis man har mere tid til rådighed, kan det være en god idé at lave en anden runde rollespil - ud fra spørgsmålet: "Hvordan gik det næste gang?"

 

Lærervejledning til rollespillene

I det følgende gives oplæg til rollerne i fire forskellige rollespil med udgangspunkt i portrættet af Marie. Det overordnede tema er værdier, normer og holdninger.

De fire rollespil omhandler forskellige konfliktsituationer, som hjælperen typisk vil komme ud for i sit arbejde. I rollespillet skulle konflikten gerne blive synlig. Det er derfor vigtigt, at lærerne går rundt til grupperne, mens de forbereder sig, og giver eleverne ideer til, hvordan de kan spille rollerne, således at man forhindrer, at rollespillet kører af sporet.

1. rollespil handler om REGLER. Konflikten i rollespillet består i, at nogle hjælpere er gode til at "bøje" reglerne og derved bliver populære hos borgeren, mens andre er overdrevent stive i deres fortolkninger af reglerne. Diskussionen efter rollespillet kunne dreje sig om: Hvorfor har man regler? Skriftlige aftaler - hvordan skal de fortolkes? Loyalitet mellem hjælperne. Hjælperens behov for at være populær hos borgeren. Hvor svært det kan være at sige nej.

2. rollespil handler om DEN EMSIGE HJÆLPER. Konflikten er her, at hjælperen er bedrevidende og belærende overfor en dame, som udmærket er i stand til at tage vare på sig selv, selv om hun måske ikke altid følger lærebogens løsninger. Diskussionen bagefter kunne handle om: Hvordan skal man bruge sin faglige viden som hjælper? Hvor er grænsen mellem utidig indblanding og faglig ansvarlighed? Hvilke konsekvenser får det for samarbejdet?

3. rollespil handler om HJÆLPEREN SOM EN DEL AF FAMILIEN. Konflikten mellem det personlige engagement og den professionelle hjælperrolle. Man kunne bagefter diskutere: Hvad vil det sige at være professionel? Kan man være "for professionel"? Hvilke behov dækker man hos borgeren ved at være én af familien - og hvilke behov får hjælperen dækket? Hvilke farer er der ved det? Og hvilke omkostninger kan det have for hjælperen?

4. rollespil handler om AT ORDNE BORGERENS PROBLEMER. Måske kan man som hjælper godt se nogle behov, men borgeren ønsker ikke, der skal gøres noget ved dem, og hvad stiller man så op? Hvornår er det hjælperens eller de pårørendes og ikke borgerens behov, der skal dækkes?


[ Billede: Rollespil ]

1. rollespil: Marie får en ny social- og sundhedshjælper

Oplæg til hjælperens rolle:

Du skal ud til Marie første gang i dag. Som social- og sundhedshjælper er du en type, der holder af klare regler, og du er glad for de nye skriftlige aftaler, så ved man, hvad man har at rette sig efter. Du synes, det er utrolig vigtigt, at hjælperen ikke bliver udnyttet. Du har den holdning at "rækker man dem lillefingeren, så tager de hele hånden". Du er meget optaget af arbejdsmiljøet og ved, at der skal laves arbejdspladsvurdering i hvert hjem. Der er faste regler i kommunen for, hvad hjælpere må og ikke må.

Gruppen skal blive enige om, hvilke regler man har i kommunen. I skal også drøfte, hvad denne hjælper vil lægge vægt på ved det første besøg.

Vælg én til at spille rollen, og hjælp hende evt. med forslag til replikker.

 

Oplæg til Maries rolle:

Du har netop sagt farvel til din gamle hjemmehjælper, som skulle på kursus. Nu skal du have en ny, og det er du lidt ked af. Men du er sikker på, at I vil komme godt ud af det, for du behandler dine hjælpere godt. Der er altid kaffe på kanden, og tit lidt hjemmebag til. Og der er tid til at snakke. Din gamle hjælper så lidt stort på det med reglerne, hun pudsede gerne dit sølvtøj, og det med vinduespudsning udvendig, klarede hun også, for dine vinduer kan nemlig vendes, så det udvendige vender indad - så det var jo ikke noget problem. Nu håber du bare den nye er lige så samarbejdsvillig.

Gruppen vælger én til at spille Marie. Bliv enige om, hvad Marie ønsker hjælp til - og hvorfor. Diskuter, hvordan Marie vil prøve at få den nye hjælper til at udføre de samme opgaver som den gamle. Prøv evt. at lave nogle replikker til Marie.

.........

Hvis der er tid, kunne dette rollespil følges op af endnu et, der hedder: "Maries gamle og Maries nye hjælper mødes i gruppen." Marie-gruppen kunne så spille den gamle hjælper.

 

2. rollespil: Formiddagskaffe hos Marie

Oplæg til hjælperens rolle

Du er nyuddannet social- og sundhedshjælper og er kommet hos Marie et stykke tid. Hun er din første faste borger, og du kender hende fra praktiktiden. Dengang observerede du mange ting, som du havde lyst til at gøre noget ved. Nu hvor du er færdig, føler du, at du har mulighederne, og du har lyst til at bruge din viden fra skolen. Din kæphest er sund mad.

I gruppen diskuteres Maries spisevaner. Har hun sunde spisevaner? Hvad burde være anderledes, set i forhold til hendes helbred? Hvordan vil denne hjælper prøve at ændre på Maries spisevaner? Vælg én til at spille rollen og forbered evt. nogle replikker.

 

Oplæg til Maries rolle

Du glæder dig til, at hjælperen kommer. Du kender hende, fra hun var elev. Da var du glad for hende. I dag har du bagt birkes til formiddagskaffen og lunet en leverpostej. I skal rigtig hygge jer, når hun har støvsuget og vasket trappen. Der er forresten også et par klejner tilovers fra eftermiddagskaffen i går. Dem skal hun også smage. Du er stolt over, at du er så dygtig til at lave god, gammeldags mad og bage, men du synes, det er ensomt at spise alene og springer tit et måltid over, når du er alene.

I dag vil du snakke med hjælperen om to forskellige ting: at du synes det er for tungt med vasketøjet, når det skal op ad trappen - måske kan du få hjælperen til at bære det op fra kælderen? Det andet er, at du er træt af de vanddrivende tabletter, mon ikke du kan komme af med dem, for du skal rende på toilettet så tit, og det er træls.

I gruppen skal I gøre klar til besøget. Hvilke forventninger har Marie til samarbejdet med sin social- og sundhedshjælper?

 

3. rollespil: Marie rydder op i sine gemmer

Oplæg til hjælperens rolle

Du hedder Karin, er kommet hos Marie gennem flere år og er meget glad for Marie. Du kender hele familien og har en enkelt gang haft dine to små piger med oppe hos Marie en eftermiddag efter arbejdstid. Marie kan godt finde på at ringe til dig privat om aftenen for at aftale noget til næste gang, du kommer. Det generer dig ikke, du synes I har et godt samarbejde. Forleden aften ringede Marie og spurgte, om du ikke havde en halv time ekstra næste gang, for hun ville så gerne have dig til at hjælpe med at rydde op i kælderrummet. Du sagde ja, men siden er du kommet lidt i tvivl.

Diskutér i gruppen, hvad der er sket i samarbejdet mellem Marie og hjælperen. Hvad er hjælperen blevet i tvivl om? Hvordan skal hun forklare Marie det?

 

Oplæg til Maries rolle

Du er så glad for din hjælper, Karin - hun er næsten som en datter, altid hjælpsom og imødekommende. Hun er kommet hos dig i flere år, så I kender hinanden godt. Du har flere gange inviteret hende på eftermiddagskaffe efter arbejdstid, og har også haft besøg af hendes to små piger, som du syntes var meget søde.

I aftes ringede du privat til Karin for at spørge, om hun ikke havde lidt ekstra tid idag, for du vil så gerne have hjælp til at rydde lidt op i kælderrummet.

I kælderrummet er bl.a. en stor kasse med gammelt legetøj, helt tilbage fra din egen barndom. Du vil gerne forære Karins døtre et par gamle porcelænsdukker. Dine egne børn har rådet dig til at sælge dem, men det synes du er synd. Du vil bede Karin om at køre nogle ting på genbrugspladsen og til Kirkens Korshær.

Gruppen forbereder sig på rollen - hvordan giver Marie udtryk for, at Karin er som én af hendes familie. I må gerne digte videre på historien. Vælg én til at spille rollen og forbered evt. nogle replikker.

 

4. rollespil: Maries datter kommer på besøg

Oplæg til hjælperens rolle:

Du er Maries hjælper og kender hende efterhånden godt. Du har opdaget, at Marie tit føler sig meget ensom. Selv om dagene er travle, er aftnerne og nætterne lange for Marie.

Du kommer også hos Thyra, Maries nabo. Thyra sidder også alene om aftenen, og du har fået den idé, at de to må kunne holde hinanden ved selskab om aftenen, evt. spise sammen. Du har forelagt ideen for Marie, men hun vil ikke trænge sig på, og hun er sikker på, at Thyra ikke har lyst. Du har nu alligevel luftet ideen for Thyra, som viste sig at være meget interesseret.

Hvordan skal hjælperen få sin plan til at lykkes? Vælg én til at spille rollen.

 

Oplæg til Maries rolle:

I den sidste tid har du været trist til mode og følt dig ensom, især om aftenen. Din hjælper har foreslået at du kontakter Thyra for at høre, om I evt. kunne spise sammen. Det har du høfligt afvist. Du sagde, at du syntes, det var for påtrængende, men i virkeligheden bryder du dig ikke så meget om Thyra, du er tilfreds med den kontakt I har "over rækværket", og du har slet ikke lyst til at spise sammen med hende. Ensomheden er for dig en uundgåelig følge af din mands død, og du tror ikke rigtig det bliver anderledes. Sovepiller afviser du bestemt. I dag kommer din datter, Inge, og du vil snakke med hende om din mand og dengang han døde.

Hvad vil Marie sige til Inge - og hvad vil hun sige til hjælperen? Vælg én til at spille rollen.

 

Oplæg til Maries datters rolle:

Du hedder Inge, og du er lidt bekymret for din mor. Hun sover elendigt om natten og er blevet lidt trist på det sidste. Du har talt med familielægen, om det ikke var muligt at din mor kunne få noget sovemedicin. Han siger, det er en god idé, men at Marie selv må henvende sig. Nu vil du gerne tale med hjælperen (i enerum) for at få hende til at overtale din mor til at ringe til lægen, du ved, at din mor ikke hører efter dig.

Hvad vil datteren sige til hjælperen? Hvad siger hun til Marie? Vælg én til at spille rollen.

 Forsiden | Forrige kapitel | Næste kapitel