[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]
Tekst og opgaver til portrættet af Marie[ Billede: Portrættet af Marie ]


MARIE, 86 år

Marie har travlt... der skal syltes blommer og bages kaffebrød. Det er vigtigt, at der altid er brød i fryseren, når familien kommer på besøg. Hendes tre voksne børn
nyder godt af Maries mange aktiviteter i køkkenet. Marie fungerer som familiens samlingspunkt - er altid velorienteret om familiens aktiviteter uden for hjemmet. Telefonen er et uundværligt redskab for Marie.

Om dagen er Marie altid optaget af mange gøremål: hun går på besøg hos naboerne eller datteren, hun handler ind, hun vasker tøj, bager og sylter - og så er hun på dagcentret. Om aftenen er Marie dog altid hjemme, for hun tør ikke gå ud. Hun spiser aftensmad kl. 17, så hun er klar til at se "Lykkehjulet". Aftnerne går mest med at se fjernsyn. Kl. ca. 23 går hun i seng, læser lidt, og kan så godt ligge vågen til henad kl. 4, inden hun falder i søvn.

Marie og hendes mand havde en musikforretning. Hun var glad, da den blev solgt, for de var meget bundet af den. Maries mand døde i 1990, og hun flyttede til en lejlighed midt i byen, fordi hun var utryg ved at bo alene i huset.

Marie er meget tunghør. Hun er glad for at være sammen med andre, men har tit svært ved at følge med i samtaler, fordi hendes høreapparat ikke fungerer - eller hun har simpelthen glemt det derhjemme. Ind imellem er hun lidt ensom, især om aftenen.

Marie har problemer med hjertet. Hun bliver let forpustet ved anstrengende arbejde, og må holde mange små pauser i løbet af dagen.Opgave 1. Tema: RENGØRING

Marie bor i en stor 2-værelses lejlighed på 1. sal. Da hun flyttede fra huset, måtte hun sælge mange af møblerne, til trods herfor er der mange ting i Maries lejlighed. Der er faste tæpper overalt i lejligheden, på nær i køkkenet. Stuen bærer præg af, at Marie har samlet familieportrætter og nips gennem et langt liv. Sofapuder og klokkestrenge har hun selv syet. Marie har altid passet hjemmet selv og lægger vægt på, at der er orden og rent overalt.

Beboerne i ejendommen har ansvaret for vask af trappen.

[ Billede: Tema: RENGØRING ]


1.


2.


3.
 Læg mærke til indretningen i Maries stue. Hvad skal man være
særligt opmærksom på, når man gør rent i stuen?

Hvilke rengøringsopgaver tror I, Marie gerne vil have hjælp til?
Begrund hvorfor.

Du kommer ud til Marie to timer hver 14. dag. Hvordan vil du tilrettelægge arbejdet?
Opgave 2. Tema: DØGNRYTME

Mens Marie og hendes mand havde forretningen, var der altid nok at se til. Marie afløste manden, når der var behov for det, og hun gjorde rent i forretningen hver morgen, før de åbnede. Om eftermiddagen var hun hjemme hos børnene. Han var tit sent færdig i forretningen, så ofte var de hjemme om aftenen. Hvis de tog nogen steder, var det altid sammen. Marie brød sig ikke om at være alene hjemme.

Marie har svært ved at sove om natten, men som hun siger: "Jeg har jo nok ikke brug for mere søvn - sådan er det jo at blive gammel."


[ Billede: Tema: DØGNRYTME ]


1.


2.


3.
Beskriv Maries døgnrytme i dag og dengang, de havde forretning.
- hvilke lighedspunkter og forskelle er der?

Hvordan ser Marie på sin døgnrytme i dag? Er der noget, hun kunne tænke sig anderledes?

Hvad er din opgave i den forbindelse?
Opgave 3. Tema: SPISEVANER

Marie har altid godt kunnet lide at lave mad. Hun handler ind dagligt og
tilbringer megen tid i køkkenet med madlavning og bagning. Marie holder af traditionel gammeldags dansk mad og sætter pris på, at tingene er hjemmelavede. Hun har faste spisetider, men springer af og til frokosten over. Til gengæld er der altid hjemmebagt brød til både formiddags-, eftermiddags- og aftenkaffen.


[ Billede: Tema: SPISEVANER ]


1.


2.

3.
Hvad tror I, Marie spiser i løbet af en dag, og hvordan er energi-
sammensætningen?

Hvordan er Maries spisevaner i forhold til hendes helbred?

Hvilke overvejelser gør du dig om din rolle som hjælper ift. Maries spisevaner?


 


Opgave 4. Tema: KREDSLØBET

Marie bliver let forpustet, og hun er ikke helt sikker på, hvad der er i vejen. Hun har i mange år fået både hjertemedicin og vanddrivende tabletter og ved ikke, hvordan de arbejder sammen. Hun er lidt ked af de vanddrivende tabletter, for hun skal så tit på toilettet.


[ Billede: Tema: KREDSLØBET ]


1.


2.

3.
Hvordan ser du, at Marie har et dårligt kredsløb, hvordan oplever Marie det selv, og hvordan påvirker det hendes dagligdag?

Hvad kan Marie selv gøre for at forbedre kredsløbet?

Hvad er din rolle og kompetence i forhold til Maries kredsløbsproblemer og usikkerheden om medicinen?


Opgave 5. Tema: KOMMUNIKATION

Marie er meget tunghør. Hun har svært ved at høre dørklokken og telefonen. Høreapparatet fungerer ikke, og Marie har prøvet at bytte om på højre og venstre apparat, men det hjalp heller ikke. Marie har ikke gjort noget ved problemerne, for som hun siger: "Sådan er det jo at blive gammel."


[ Billede: Tema: KOMMUNIKATION ]


1.

2.

3.
Hvad betyder det for Maries dagligdag, at hun hører dårligt?

Hvad skal du være opmærksom på, når du snakker med Marie?

Hvad kan der være i vejen med høreapparatet, og hvilke opgaver har du i den forbindelse?


Opgave 6. Tema: SAMARBEJDE

Marie har aldrig interesseret sig for musik. Hun var glad, da forretningen blev solgt, for hun syntes, de var meget bundet af den. Mens børnene var små, var det vigtigt for hende at være meget hjemme, og hun kom kun i forretningen, når det var absolut nødvendigt. Hendes opgave i forretningen bestod mest i at gøre rent og afløse manden, når der var behov.

Marie er meget tunghør og hendes høreapparat fungerer ikke så godt, men som Marie siger: "Sådan er det jo, når man er gammel." I det hele taget tager Marie de daglige problemer med godt humør og optimisme.

I Maries lejlighed trives potteplanterne, der er altid hyggeligt, og Marie holder af, at tingene har deres faste pladser.


[ Billede: Tema: SAMARBEJDE ]


1.


2.


3.
Hvordan har Maries livsform været, og hvilken betydning har det for samarbejdet i dag?

Beskriv Maries livsindstilling, og hvordan den kan få indflydelse på samarbejdet.

Har Maries helbredstilstand indflydelse på samarbejdet?


Opgave 7. Tema: NETVÆRK

Marie har altid styr på, hvad alle i familien foretager sig. Telefonen bruges flittigt til dette formål. Hun samler også tit familien, og det er ikke sjældent, at Marie serverer middag for 12 personer. Marie har dagligt kontakt med sin ældste datter, hun besøger hende tit om formiddagen, eller datteren kigger ind, når hun kommer forbi. Marie er opvokset i byen og kender derfor mange mennesker i nabolaget.

Maries mand er død for syv år siden, hun følte sig utryg ved at bo alene i huset og flyttede derfor til lejligheden.


[ Billede: Tema: NETVÆRK ]


1.


2.

3.
Hvordan vil du beskrive Maries kontakt med det formelle og det uformelle netværk?

Er der noget, der ikke fungerer i Maries netværk?

Hvilke opgaver har du som hjælper i forhold til det formelle og det
uformelle netværk?


Opgave 8. Tema: SØVN

Marie ligger tit vågen, fra hun går i seng til henad klokken fire. Sådan har Marie haft det, siden hun blev alene. Datteren siger, at hun bare kan få nogle sovepiller hos lægen, men det vil Marie ikke. Hun synes det er træls, men som hun siger: "Sådan skal det nok være - jeg har jo nok ikke brug for mere søvn."


[ Billede: Tema: SVN ]


1.


2.

3.
Hvilke årsager kan der være til Maries søvnløshed, og hvordan påvirker det Maries dagligdag, at hun sover dårligt?

Hvad kan Marie selv gøre for at forbedre situationen?

Hvad er din opgave som hjælper i den forbindelse?


Forsiden | Forrige kapitel | Næste kapitel