[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]
Brug af videoportrætterne
på niveau 2

 

 

Som tidligere nævnt kan portrætterne gøres mere komplekse og dermed egnede på niveau 2, evt. vha. supplerende tekster. Men også spørgsmålene kan komplicere casene.

Her skal kort beskrives nogle temaer, som kunne behandles på assistent-niveau. Det vil i mange af temaerne være en fordel at arbejde på tværs af flere portrætter for at opnå en større bredde og få flere nuancer frem.

ALDRING: Hvordan tackles dette at blive ældre af den enkelte? Mestringsevnen - hvordan er den hos hver enkelt, og hvordan er den blevet udviklet gennem deres forskellige liv? Hvilke holdninger til alderdommen ser man hos de forskellige? Hvilke værdier lægges der vægt på i alderdommen? Hvordan har jeres egne holdninger til alderdommen indflydelse på mødet mellem jer og den gamle?

AKTIVITETSCENTRET: Hvad bruger de forskellige personer dagcentret til? Hvilke behov får de dækket her? Aktivitetsanalyse over de forskellige aktiviteter i forhold til den enkeltes ressourcer og belastninger. Planlægning af nye aktiviteter med én eller flere af personerne som deltagere i en gruppe. Ældrepædagogiske overvejelser.

KONTAKT/NETVÆRK: Hvilken funktion har den enkelte i det nære netværk, hvilke "tjenester" udveksles, og hvordan forholder man sig til at give og modtage hjælp i netværket? Hvad er forskellen på at være alene og at være ensom? Hvordan er det at knytte nye kontakter, når man bliver ældre? Hvad kan man gøre for at forebygge isolation og ensomhed i alderdommen - og kan problemet altid løses?

BOLIGFORMER: Hvilken tilknytning har hver enkelt til sin bolig - og hvori består tilknytningen? For hvem af dem er det vigtigt at deltage aktivt i rengøring m.m. - og hvem er det uden betydning for? Hvem overvejer flytning - og hvorfor? Har den offentlige service betydning for, hvornår ældre mennesker vælger at flytte?

 

 

 

 Forsiden | Forrige kapitel | Næste kapitel