[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]Kolofon

Titel: Casearbejde i social- og sundhedsuddannelserne
Undertitel: Videoportrætter af ældre
Forfattere: Helle Bennedsgaard, Birgitte Højlund, Ringkjøbing Amts social- og sundhedsskole
Udgiver: 463 Undervisningsministeriet
Institution: 463 Undervisningsministeriet, Erhvervsskoleafdelingen
Copyright: 463 Undervisningsministeriet
Serie: FoU-publikation nr. 2/98 (Lilla)
Emneord: casearbejde,videoportræt,social- og sundhedsuddannelserne
Resumé: En generel diskussion om brug af casearbejde og video i undervisningen og helt konkrete eksempler på opgaver.
Sprog: Dansk
ISBN: ISBN 87-603-1087-1 (elektronisk udgave)
Pris for den elektroniske udgave: 0 DKK
URL: http://www.uvm.dk/pub/1998/casearb
Version: 1.0
Versionsdato: 10. marts 1998
Format: html;gif
Inventarliste:
index.html;1.htm;2.htm;3.htm;4.htm;5.htm;6.htm;7.htm;8.htm;9.htm;
b1.htm;b2.htm;b3.htm;forord.htm;kolofon.htm;hel.htm;forside.gif;
images/1.gif;images/2.gif;images/3.gif;images/4.gif;images/5.gif;
images/6.gif;images/6a.gif;images/foto1.gif;images/foto2.gif;
images/foto3.gif;images/foto4.gif;images/foto5.gif;images/foto6.gif;
images/foto7.gif;images/foto8.gif;images/foto9.gif;images/foto10.gif;
images/foto11.gif;images/foto12.gif
/images/uvmlogo.gif;/images/graa.gif

Den trykte udgaves ISBN: ISBN 87-603-1085-5
Den trykte udgaves ISSN: ISSN 1395-5373
Pris for den trykte udgave: 50 DKK
Rabat: 20% ved bestilling af 5 stk. og derover.
Bestillingsnummer: UVM 7-240 (bog alene).
Note: Publikationen indeholder bl.a. eksempler på opgaver til casearbejde i forbindelse med videoen "Videoportrætter af ældre: Marie, 86 år", der sælges i sæt sammen med 1 eksemplar af bogen hos Undervisningsministeriets forlag, pris for sæt: 125 kr, bestillingsnummer UVM 7-241.

Publiceringsstandard nr. 1.0

 Forsiden