[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]
Forord

 

 

I undervisning og ved prøver på social- og sundhedsskolerne anvendes casearbejde i vid udstrækning. Der har hidtil i det væsentlige været tale om skriftlige cases og mere almene, generelle videofilm om ældre.

På social- og sundhedsskolen i Ringkøbing Amt er der gennemført et forsøgs- og udviklingsarbejde, hvor målet bl.a. har været at undersøge muligheder for at inddrage videomateriale i evaluerings- og prøvesituationer.

Forfatterne har - i tætte relationer og forståelse med de ældre, der er portrætteret - i samarbejde med Lars Arnfred Film udarbejdet interviewnøgle og filmmanuskript.

Én videofilm - om Marie, 86 år - er udgivet officielt samtidig med denne publikation og kan evt. anvendes i undervisningen også i andre uddannelser.

Publikationen er udgivet med det formål at formidle FoU-projektets mere generelle erfaringer og overvejelser om casearbejde i forbindelse med video og for at give inspiration og konkrete forslag til skolerne og lærerne i forbindelse med anvendelse af videoportrætter i undervisningen på forskellige niveauer, ved prøver, til rollespil og temaarbejde.

Erhvervsskoleafdelingen har finansieret udarbejdelsen og udgivelsen af denne publikation.

Afslutningsvis skal bemærkes, at meninger og synspunkter i publikationen står for forfatternes egen regning.


Birgit H. Bloch
Undervisningsministeriet
Erhvervsskoleafdelingen
Januar 1998

 

 Forsiden | Næste kapitel