Næste kapitel
[ Undervisningsministeriets logo ]

Selvevaluering

[Billede: Publikationens forside.] Selvevaluering er en intern evaluering. Den omfatter den gensidige og åbne evaluering og dialog, som elever, lærere og ledelse gennemfører før, under og efter en undervisnings- eller læringssituation.

Selvevaluering gennemføres med henblik på justering og udvikling af elementer og virkemidler i undervisningen - for at øge udbyttet af undervisningen til fordel for alle parter.

I hæftet præsenteres flere forslag og metoder til selvevaluering.

På erhvervsskoler kan kontaktlærere anvende hæftets forslag i samarbejdet og samtalerne med eleverne om den personlige uddannelsesplan.

Hæftet kan også give inspiration til skolernes kvalitetskonsulenter og andre, der arbejder med lokalt kvalitetsarbejde.

Indhold:

Forord

 1. Indledning
 2. (Selv)evaluering, hvad er det?
 3. Hvorfor skolebaseret evaluering?
 4. Lærerens begrundelse for evaluering
 5. Hvad er god undervisningskvalitet?
 6. Fokus på elevens læring
 7. Hvordan inddrages eleverne i evalueringen?
 8. At evaluere og udvikle i samarbejde
 9. Hvordan starte på selvevaluering?
 10. Overvejelser over planlægning og gennemførelse af selvevalueringen
 11. Eksempler: Sådan kan man gøre!
 12. Perspektivering: Selvevaluering - en farbar vej
 13. Litteratur

 

Kolofon
Hele publikationen uden grafik
Hele publikationen i printervenligt format (Adobe Acrobat)

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 2000
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.

TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE
 Næste kapitel
Til sidens top