[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

Samtale og samarbejde
- En kulturel udfordring

forside.gif (25003 bytes) Erhvervsuddannelsesreform 2000 betyder store udfordringer - organisatoriske som pædagogiske - for hele erhvervsskolesystemet nu og i de kommende år. I forskellige samarbejdskonstellationer - og regi - udformes informations- og inspirationsmaterialer til støtte for skolernes og herunder lærernes gennemgribende omstillingsproces og kvalificering.

Undervisningsministeriet har i samarbejde med DEL tilrettelagt en særlig serie af inspirationshæfter til erhvervsuddannelsesreformen. Hæfterne hænger sammen både med hensyn til design, omfang og opbygning, i valg af temaer og ved en nytænkning af begrebet helheds- og praksisorienteret undervisning. I hæfterne indgår eksempler og metodiske overvejelser med inddragelse af pædagogisk og didaktisk teori.

Reformen stiller krav om, at læreren kan samarbejde og kommunikere - i en undervisning, der hele tiden udvikler sig og ændres. Det forventes samtidig, at lærerens handlinger og kommunikation er af høj kvalitet. Kulturen i og omkring undervisningen skal med andre ord udvikles i en fremtidsorienteret retning - i overensstemmelse med reformen.

Dette andet inspirationshæfte i serien handler om undervisningskultur, om samtale og samarbejde bl.a. med eleverne.

INDHOLD

Forord
1. Samarbejde er vejen
2. Den kulturelle udfordring
3. Den enkelte lærers opgave
4. Vigtigt med personlig kontakt
5. Arbejdet med samtalen
6. Læreren som kulturskaber
7. Del og kombiner
8. Litteratur

Kolofon
Hele publikationen uden grafik

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1999
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE