[Billede: Undervisningsministeriets logo]



Den praktisk musiske dimension i undervisningen


 

Den praktisk musiske dimension skal ses som en kvalitet ved undervisning i bred forstand. Praktiske og musiske arbejdsmåder og udtryksformer kan indgå i alle skolens fag og bidrage til, at alle skolens børn får passende udfordringer og udfoldelsesmuligheder.

Denne rapport bygger på erfaringer og refleksioner fra Undervisningsministeriets indsatsområde "Den praktisk musiske dimension i skolens undervisning", der forløb i årene 1994-96 med deltagelse af et halvt hundrede skoler over hele landet i samarbejde med en forsker- og konsulentgruppe.

Med udgangspunkt i praktiske eksempler giver rapporten inspiration til lærernes samarbejde om tilrettelæggelse og evaluering af undervisning, der sætter elevernes engagement, selvværd, udfordring og fællesskab højt på dagsordenen.


Indhold:

 1. Forord
 2. Indledning
 3. Resultater og formidling
 4. Kapitel 1
 5. Kapitel 2
 6. Kapitel 3
 7. Kapitel 4
 8. Kapitel 5
 9. Kapitel 6
 10. Opsamling/perspektivering
 11. Fortegnelse over deltagende skoler

Kolofon
Hele publikationen uden grafik

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1998
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE