[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]
 

På sporet af læring

Et teksthæfte til videoen

 

Publikationens forside Filmen følger et 3-ugers EDB- og regnskabskursus for ledige voksne på en handelsskole under lov om åben uddannelse.

Kursisternes faglige nuveau og erhvervsmæssige erfaring varierer.

Den pædagogiske idé med kurset er at få kusisterne til selv at konstruere ny viden ved at arbejde aktivt og selvstændigt med det faglige stof.

De skal lære at lære...

De tre lærere har ikke tidligere gjort erfaringer med denne form for undervisning.

Indhold

Forord

Indledning

En sporhunds bekendelser – eller hvordan vi optog en film i Køge og Fra en kursists dagbog

På sporet af en dokumentarfilm

Undervisningsforløbets rammer og indhold

Tanker fra en lærers dagbog undervejs i forløbet

Oplevelser, tanker og refleksioner i forbindelse med et film projekt

Samtalen i klasseværelset

Uddrag af en kursists dagbog

Centrale temaer og konfliktområder i filmen - oplæg til diskussion

Kolofon
Hele publikationen uden grafik

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1998
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE