[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]
Kulør på skoleudvikling

Integrationsprojektet og Folkeskolen år 2000

[ Billede: Forsiden af publikationen ]

En af de store udfordringer for folkeskolen er at sikre etnisk ligestilling for de tosprogede elever, som år 2000 vil udgøre ca. 10% af den samlede elevgruppe.

Kulør på skoleudvikling præsenterer 8 interview med lærere, skoleledere og skolekonsulenter, der har været med til at synliggøre, hvad der skaber kvalitet i undervisningen af tosprogede elever.

De 8 interview er sat i relation til de 8 fokuspunkter i programmet: Folkeskolen år 2000, som bliver gennemført i et samarbejde mellem Undervisningsministeriet, Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening.

Kulør på skoleudvikling kan inspirere til, hvordan de tosprogede elevers behov - i overensstemmelse med folkeskolens krav - kan tilgodeses i den almene skoleudvikling.


Indhold:

  1. Forord
  2. Indledning
  3. Fokuspunkt 1: Kvalitet og udvikling - forventninger og resultater
  4. Fokuspunkt 2: Udfordringer for den enkelte elev
  5. Fokuspunkt 3: Kundskaber og færdigheder
  6. Fokuspunkt 4: Undervisningsmidler og skolebygninger
  7. Fokuspunkt 5: En god start - det fælles grundlag
  8. Fokuspunkt 6: Forældre og skole
  9. Fokuspunkt 7: Ledelse - udfordring og ansvar
  10. Fokuspunkt 8: Målrettet anvendelse af ressoucerne

Kolofon
Hele publikationen uden grafik

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1998
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE