Faglig læsning
og skrivning

- en vejledning til valgfaget


Publikationen indgår i Erhvervsskole-
afdelingens håndbogshæfteserieKarin Jakobsen, Bente Lausch og Tage Munch-Hansen,
Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse.
Else Marie Lie (Niels Brock, Copenhagen Business College)
har bistået forfatterne med kritiske kommentarer til indhold
og med sproglige rettelser
Redaktion: Stig Guldberg, fagkonsulent og Werner Hedegaard,
Aarhus tekniske Skole


Bestil bogen


Indhold


Rekvirenternes forord

1. Indledning

2. Fagbeskrivelse

3. Eleverne - forventet målgruppe

4. Læsning
4.1 Afkodning og forståelse
4.2 Læsefærdighed er også talforståelse
4.3 Tekstgrundlaget
4.4 Aktive og passive læsere
4.5 Læseformer
4.6 Procesorienteret læseundervisning

5. Skrivning
5.1 Procesorienteret skrivning
5.2 Brug af edb

6. Mundtlig kommunikation
6.1 Mundtlige kommunikationsformer

7. Selvværd og selvtillid

8. Arbejdsformer og organisering af undervisningen

9. Evaluering

10. Litteratur