Undervisningsministeriet

Læsning i fagene

Hvad er faglig læsning, og hvad er læsning i fagene?

Lærercitat: "Jeg bruger rigtig meget tid på mundtlig formidling, men hvis de ikke lærer at mestre at læse selvstændigt, så er de jo ilde stedt ... senere."

Eleverne får kendskab til fagets emner og problemstillinger gennem lærerens formidling, og når de læser teksterne i de enkelte fag. Gennem teksterne lærer eleverne fagets sprog at kende, og de får erfaring med den måde, faget formidler viden på. Derfor skal de blive gode til faglig læsning.

Faglig læsning er tilegnelse af viden gennem læsning af tekster i faget.

"... det er mig, Peter, der er ved at lære noget i et fag." (Eleven)

Undervisning i faglig læsning handler ikke om at lære eleverne at læse. Det handler om at give eleverne stor erfaring med at læse fagtekster. Det handler om at hjælpe dem med at håndtere læseopgaven, så de får et godt udbytte af læsningen. Undervisning i faglig læsning har ét formål, nemlig at styrke elevernes faglige viden og indsigt.

Læse- og skriveaktiviteterne er en del af elevernes faglige læreprocesser. Faglæreren må derfor både kende sit fag og have viden om vigtige komponenter i tekstforståelse.

Læsning i fagene handler om de læse- og skriveaktiviteter, som eleverne arbejder med i fagundervisningen.

"… I skal tage noter, mens I læser denne tekst, så vi bagefter kan diskutere de tre former for integration." (Samfundsfagslæreren)

Denne side indgår i publikationen "Læsning i fagene" © Undervisningsministeriet 2011