[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]
Indholdsfortegnelse

Forord
Pia Friberg

Bogens baggrund
Hans Cornelius

KAPITEL1: Voksenundervisningen og samfundet

 1. Undervisning af voksne versus voksenundervisning
  Ove Korsgaard
 2. Forskel på uddannelse til unge og til voksne ?
  Johan Fjord Jensen
 3. Kan uddannelse overhovedet betale sig ?
  Leif Hansen
 4. ‘Trofast’-kulturens bestandighed i moderne uddannelsestænkning
  Anne Retz Wessberg
KAPITEL2: Voksenundervisningens deltagere
 1. Fremtidens deltagere i voksenuddannelse
  Henning Jørgensen
 2. Livsvendingen
  Johan Fjord Jensen
 3. Hvad med Emma ? De 40-60 årige i voksenuddannelserne
  Johan Fjord Jensen
 4. Livet følger med i undervisningen ! Om voksnes læreprocesser
  Mette Iversen
 5. Øjemål. Om at iagttage og tolke deltagerforudsætninger
  Jens Ager Hansen
KAPITEL3: Udfordringer til voksenundervisere
 1. Når lærere skal lære - om lærerudvikling i en opbrudstid
  Kim Pedersen
 2. Fra konfektionsvarer til skræddersyede forløb - uddannelse for virksomheder
  Anne Larson
KAPITEL4: Voksendidaktikkens veje
 1. Planen med didaktikken - planen i didaktikken
  Anders Davidsen
 2. Fra undervisning til læring - et paradigmeskift
  Karin Svejgaard
 3. Projektarbejdets faldgruber
  Jens Tofteskov
KAPITEL5: IT-støttet fjernundervisning
 1. Om fjernundervisning i praksis
  Jan Bøgh
 2. Fokus på fjernundervisning
  Marianne Pedersen
KAPITEL6: Kollegial supervision
 1. Magtrelationer og faglige konstruktioner
  Katrin Hjort
 2. Om at gå på tre ben som voksenunderviser
  Thorleif Frøkjær
 3. Om tv-serien "Nye veje i voksenundervisningen"
  Christian Holtet
 4. Andre film og videoer
  Hans Cornelius
 5. Hjemmeside om voksenuddannelse
  Anne Slej Kristensen
Om forfatterne
Litteraturoversigt


Forsiden | Næste kapitel