[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]
Team og ledelse - teamledelse

Inspiration og dokumentation vedrørende team-udvikling og ledelse i uddannelsesinstitutioner

"Team er arbejdsformernes Ferrarier. De er højtydende, men kræver megen vedligeholdelse og mange slags indsatser."
Edward Lawler USC 1994

[ Billede: Forsiden af publikationen ]

Temahæftet giver ledere på erhvervsskoler et redskab til at organisere og lede team.

Hæftet beskriver alle de forskellige forhold, der skal tages højde for vedrørende team, som for eksempel sammensætning, organisering, kompetence og ledelse.

Der gives fem konkrete cases fra skolernes egen verden på erfaringer med team og ledelse af team.

Hæftet giver også et bud på perspektiverne for den fremtidige ledelse af skolerne set ud fra en synsvinkel med team.

Indhold:

  1. Indledning
  2. Erfaringer fra og anvisninger på teamorganisering og teamledelse på erhvervsskoler
  3. Fem eksemplariske "øjebliksbilleder"
  4. Teoriovervejelser: Grupper, team og ledelse i 1960'erne og i 1990'erne
  5. Teamledelse: Perspektiver for fremtiden
  6. Bilag
  7. Litteratur
  8. Noter

Kolofon
Hele publikationen uden grafik

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1998
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE