[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

Fra teamarbejde til teamlæring

- nye krav til lærerorganisering

 

[ Billede: Forsiden af publikationen ]

Teamtanken er sat på dagsordenen mange steder i uddan-nelsessystemet, og teamet er formentlig kommet for at blive. Men hvordan sikres det, at teamarbejde kan blive til teamlæring? Det er spørgsmålet, der stilles i denne publikation.

Her præsenteres flere konkrete værktøjer, der kan anvendes på skoler, der ønsker at arbejde med team.

Hvad skal grundlaget være?

Hvordan skal arbejdet organiseres?

Hvordan sikres en stadig udvikling og fornyelse?

Hvad er det pædagogiske perspektiv ved teamarbejde?

Værktøjerne repræsenterer erfaringer med teamarbejde i flere skolesystemer og aspekter af den udvikling, der allerede har fundet sted. Værktøjerne kan anvendes som inspiration - eller direkte - på skoler, der nu vil i gang med teamarbejde.

Indhold

Forord

1 Indledning

2 Hvis teamarbejde er svaret, hvad var så spørgsmålet?

3 Hvad er teamarbejde?

4 Teamarbejde og teamlæring

5 Metoder til teamlæring

6 Betingelser for teamarbejde og teamlæring

7 Teamarbejdet og den lærende organisation

8 Litteratur

9 Bilag

Noter

Kolofon
Hele publikationen uden grafik

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1998
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE