[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

Indhold

 

 

Forord

Indledning og resumé

1. Det strategiske arbejde

1.1 Hvad er en strategi?
1.1.1 Hvorfor er det vigtigt?
1.1.2 Ændringer i strategibegrebet
1.1.3 Hvad handler det om?
1.2 Hvordan arbejder man strategisk
1.2.1 Strategiske analyser
1.3 Hvad er en kernekompetence?
1.3.1 Kompetencebegrebet generelt
1.3.2 Kernekompetence i skolen
1.4 Kompetenceudvikling som led i skolens strategiske arbejde

2. Identifikation og udvikling af kompetence

2.1 Kompetence - hvad er det?
2.1.1 Hvad vi gerne vil kunne gøre godt
2.1.2 Hvad vi gerne vil være særlig gode til
2.2 Hvordan arbejder vi med kompetenceudvikling
2.2.1 Om at identificere kompetencer
2.2.2 Om at lære af erfaringer
2.2.3 Om det særlige ved den særegne kompetence
2.2.4 Barrierer og muligheder

3. Om at lære af praksis

3.1 Organisatorisk læring
3.1.1 Hvad er organisatorisk læring?
3.1.2 En lærende organisation eller læring gennem organisatorisk praksis
3.2 Hvordan man bliver bedre til at arbejde med læring
3.3 Principper bag Action Learning
3.3.1 Hvordan man organiserer et Action Learning program
3.3.2 Udvælgelse af projekter
3.3.3 Projektkravene i Action Learning programmer

4. Om at udvikle kompetencer

4.1 Styringsfunktioner
4.1.1 Finde de relevante opgaver
4.1.2 Finde relevante vejledere, sparringspartnere, oplægsholdere osv.
4.1.3 Sikre at der reflekteres
4.2 Støtte, hjælpemidler og medier
4.2.1 Ressourcer
4.2.2 Skolens vision, mål og strategi
4.3 Ledelsens valg af deltagere
4.3.1 Valget
4.4 Opgørelse af uddannelsesbehov
4.5 Rollerne i projektet
4.5.1 Rollen som uddannelsesansvarlig
4.5.2 Rollen som projektansvarlig
4.5.3 Vejlederrollen
4.5.4 Projektlederrollen
4.6 En model til afklaring

5. Litteratur

Noter

Hele publikationen uden grafik

 Forsiden | Kolofon