[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

Litteratur

 

 

 

 

Bateson, G. Ånd og natur. Rosinante, 1985

Campell, A. et al. Core Competency Based Strategy. North Yorkshire, 1997

Dixon, Nancy M. The Organizational Learning Cycle - How We Can Learn Collectively. MCGraw Hill, 1994

Erhvervs Udviklings Rådet. Videnregnskaber. Rapportering og styring af videnkapital. København, 1997

Jansen, Torben Bo. Om at sætte ord på uvisheden. Institut for Anvendt Fremtidsforskning, 1993

Kolb, David A. Experiential Learning. Prentice-Hall, 1984

Lave, J. & Wenger, E. Situated learning. Cambridge University Press 1991

Reich, Robert B. The Work of Nations. Simon & Schuster. N.Y., 1991

Revans, Reg. W. The Origins and Growth of Action Learning. Studentlitteratur. Lund, 1982

Schön, Donald, A. Educating the Reflective Practioner. Jossey-Bass Publishers, 1987

Seve, L. Marxisme og personlighedsteori. København, 1978

Undervisningsministeriet m.fl. Kvalitet i uddannelsessystemet. København, 1998Forsiden | Forrige kapitel