[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

Strategisk
kompetenceudvikling

- organisatorisk læring på
erhvervsskoler

 

[ Billede: Forsiden af publikationen ]

Temahæftet giver bestyrelser og ledere på erhvervs-skoler et redskab til at fremme strategisk kompetence-udvikling. Hæftet er skrevet ud fra skolernes egen situation.

Hæftet giver anvisninger på at identificere og anvende de kompetencer, som en skole er særlig god til. Den systematiske læring, hvor viden skaffes, spredes og anvendes i ens egen organisation, beskrives, herunder særlig ledelsens rolle i dette arbejde.

Endelig giver hæftet konkrete anvisninger på, hvordan udviklingen af kompetencer styres og støttes på en skole.

Indhold:

Forord

Indledning og resumé

1. Det strategiske arbejde

2. Identifikation og udvikling af kompetence

3. Om at lære af praksis

4. Om at udvikle kompetencer

5. Litteratur


Noter

Kolofon
Hele publikationen uden grafik

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1998
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE