[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

Noter

 

 

1) Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats.

2) Som det bl.a. kaldes i de igangværende arbejder med videnregnskaber: Erhvervs Udviklings Rådet: Videnregnskaber, 1997)

3) KOM.IT er et større uddannelsesprojekt, der vedrører den pædagogiske anvendelse af informationsteknologi. Projektet gennemføres for erhvervsskolerne, finansieres af Undervisningsministeriet, CTU samt af skolerne selv. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem DEL, itai og Uni-C.

4) Både JUUST, Katja, AIDA og Kompetence2000 byggede på disse forudsætninger - om end på lidt forskellig måde.Forsiden