[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

Forord

 

 

I Undervisningsministeriets projekt "Lederudvikling på erhvervsskolerne" fik skolernes bestyrelser og ledere mulighed for at ønske sig redskaber til brug for ledelsesarbejdet. Ét af ønskerne var at få udarbejdet et inspirationsmateriale, om hvordan en strategisk kompetenceudvikling kan sættes i gang på erhvervsskolerne.

Arbejdsgruppen bag Lederudvikling på erhvervsskolerne, hvor alle leder- og bestyrelsesforeninger på erhvervsskoleområdet er repræsenteret, har bedt Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse om at udarbejde et temahæfte om emnet.

Temahæftet indeholder:

- En beskrivelse af strategisk kompetenceudvikling forstået som "evnen og viljen til at anvende den viden, man har".

- En redegørelse for, hvorfor strategisk kompetenceudvikling er en vigtig del af skolens samlede strategiarbejde.

- En beskrivelse af hvad der skal til, for at en erhvervsskole kan fungere som en lærende organisation.

- En konkret og praktisk inspiration, til hvordan erhvervsskolerne kan sætte en strategisk kompetenceudvikling i gang.

Arbejdsgruppen anbefaler temahæftet "Strategisk kompetenceudvikling - organisatorisk læring på erhvervsskoler" som ledelsesværktøj for den enkelte skoles bestyrelse og ledelse.

Hæftet er udarbejdet af regionschef Hans Jørgen Knudsen, DEL-Syd.

Med venlig hilsen

Martin Bülow og Pia Friberg
Undervisningsministeriet
Uddannelsesstyrelsen
Oktober 1998

 Forsiden | Indholdsfortegnelse | Næste kapitel