Næste kapitel
Krone
Undervisningsministeriets logo

Det Nationale Kompetenceregnskab

Hovedrapport
Den trykte publikations forside

Resumé

Publikationen indeholder hovedrapporten om Det nationale kompetenceregnskab. En kort udgave findes i publikationen Det nationale kompetenceregnskab – resume. Det nationale kompetenceregnskab er et udviklingsprojekt, som viser nye veje til at kortlægge menneskelige ressourcer. I projektet og publikationerne kortlægges 10 nøglekompetencer vedrørende: literacy, læring, selvledelse, kreativitet og innovation, kultur, miljø, sundhed, sociale sammenhænge, kommunikation og demokrati. Alle faktorer, som har betydning for vækst og velfærd. I publikationerne præsenteres også tre temaanalyser, som på områderne for innovation og kompetence i virksomheder, seniorerne på arbejdsmarkedet samt de kortuddannede belyser kompetencepolitiske problemstillinger. Publikationerne rummer således en tilstandsrapport, hvori der udpeges kompetencestrategiske udfordringer. Danmark er foreløbig det eneste land i verden, som med forlæg i et OECD-arbejde har udarbejdet et kompetenceregnskab.

 

Indhold:

Forord ved undervisningsministeren

1 Resume

2 Indledning

3 Sammenfatning af hovedresultater og udfordringer

4 Baggrund

5 Literacy-kompetence

6 Læringskompetence

7 Social kompetence

8 Kreativ og innovativ kompetence

9 Interkulturel kompetence

10 Selvledelseskompetence

11 Sundhedskompetence

12 Miljøkompetence

13 Demokratisk kompetence

14 Kommunikationskompetence

15 Temaanalyser

16 Innovation og kompetence

17 Seniorers kompetencer

18 De kortuddannede

19 Metodebilag – Kompetenceregnskabets teoretiske og metodiske problemstillinger

20 Executive summary

21 Organisation og samarbejde

22 Litteraturliste

23 Tabel- og figurliste

Bilag


Komplet indholdsfortegnelse
Kolofon
Hele publikationen samlet i en fil (1.008 kB)
Hele publikationen i PDF-format (3.087 kB)
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe"s hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Publikationen er kun udgivet i elektronisk form.

Resume af hovedrapporten


Undervisningsministeriet

Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 3392 5000

© Undervisningsministeriet 2005
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.

grøn streg

TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE
Næste kapitel
Til sidens top